09.09.2013

Konstverket Horisonten byggs upp platta för platta – du hinner ännu med!

Horisontti_Asennus_netti-uutiset2013

John Nurminens Stiftelses och Helsingfors stads gemensamma kampanj för Östersjön fortsätter. Kampanjens insamlingsmål före kostnader är cirka 210 000 euro. Kampanjens nettoavkastning används för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt för att minska mängden fosfor som eutrofierar havet.

De följande blänkarna monteras på plats i november.

Horisonten byggs upp. ”Blänk”-plattorna nr 339–1352 monterades på plats i början av september. Horisontens längd blir 54 meter, som motsvarar Östersjöns medeldjup. Hannu Kähönen, som planerade konstverket ville på detta sätt åskådliggöra hur sårbar Österjöns är. Foto: Max Edin.

 

Delta eller ge ett “blänk” som gåva

Ge en gåva på 50 euro på adressen www.puhdasitameri.fi eller www.tallshipsraceshelsinki.fi/lahjoitus.

Horisontti_syyskuu2013_netti-uutisetGivarnas namn graveras i stålplattor, dvs. “blänkar”, som används för att skapa konstverket Horisonten på Busholmskajen i Helsingfors. Du kan också ge ett graverat blänk som gåva. Det är möjligt att skriva ut ett presentkort till mottagaren. På kortet syns blänkets nummer.

Det finns plats för 4 225 blänkar i konstverket. Kampanjen fortsätter tills alla blänkar är placerade i konstverket.

Relaterade länkar