Besök stiftelsens museum

Bekanta dig med stiftelsens verksamhet i speditionshuset

Samfund, föreningar och andra grupper samt privatpersoner är varmt välkomna att ta del av John Nurminens Stiftelses samlingar i Speditionshuset i Böle. Ta kontakt  i god tid före önskade tidpunkten av besöket.

Ta kontakt och besök museet!

På grund av situationen med koronaviruset kommer vi inte att ta emot besökare i våra anläggningar eller i museet.

Läge

Speditionshuset ligger i Helsingfors i hörnet av Bölegatan och Löneboställsporten. Kontorsbyggnaden ligger längst söderut i Västra Böle. Från Böle station är det 800 meter till Speditionshuset och spårvagn 2 stannar alldeles utanför.