John Nurminens Stiftelses utställning Minnenas hav tar dig med på en resa till finländska Östersjöminnen. Utställningen består av en fotovägg och ett videoverk och kan lånas gratis av företag, museer och andra organisationer.

Vi vill synliggöra Östersjöns kultur och gemensamma arv på ett innovativt sätt. Utställningens syfte är att skapa en bild vårt gemensamma Östersjön. Ett 50-tal havsminnen valdes ut för installationen ur ett brett spektrum av berättelser. Minnenas mångfald visar hur Östersjön kan framstå som mörkt och skrämmande, men också ljust och kärt.

Förhållandet till havsnaturen utformas ofta redan i barndomen, och våra barndomsupplevelser bär vi med oss långt in i vuxenlivet. Berättelserna i utställningen belyser vårt förhållande till havet, så som det har vuxit fram under både barndomen och vuxenlivet. Havet är mångfacetterat och varierande. Lika rikt är det arv av minnen som är förknippat med havet. Utställningen Minnenas hav presenterar de minnesbilder som redan har samlats in och bjuder oss att reflektera över vårt eget förhållande till det gemensamma havet.

Låna utställningen

 

Det är möjligt att låna en flyttbar version av utställningen. Installationen består av en hopmonterbar fotovägg med en infälld skärm, där minnen tolkade av skådespelare återuppstår genom videoklipp och animationer i ett videoverk.

Utställningsväggen är 3 meter bred, 2,5 meter hög och 40 centimeter djup. Installationen är tvåspråkig: berättelserna framförs på både finska och svenska, och videon har undertexter. Utställningen kan lånas gratis, men låntagaren ansvarar för eventuella kostnader för att ställa upp utställningen och för andra utgifter.

Frågor om utlåning kan riktas till Anni Kujala antingen på telefon +358 (0)50 467 6740  eller via e-post anni.kujala (at) jnfoundation.fi.

 

Utställningen ingår i projektet Minnenas hav

John Nurminens Stiftelse genomförde projektet Minnenas hav 2020 och syftet var att undersöka människors föreställningar och uppfattningar om havet och att få finländarna att tänka på sitt förhållande till Östersjön. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram havets historia och vad havet kan berätta för oss, för då lär vi oss förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Vi fick in över 200 minnen från allmänheten, vilka vi sammanställde till en installation som offentliggjordes i köpcentret Citycenter på Östersjödagen den 27 augusti 2020. Dessutom visades utställningen i centrumbiblioteket Ode i november 2020.

Havsminnena samlades in i samarbete med Åbo Akademi, museer och många andra aktörer. Alla minnen från dem som hade gett särskilt tillstånd lämnades också in till Finska litteratursällskapets arkiv, där de finns tillgängliga för forskare. Vårt mål är att lämna ett bestående spår i nationens minne och berika vårt nationella kulturarv!

Se en videosammanställning av minnena