18.07.2019

Moomin Characters avslöjade planer på stor kampanj för att rädda Östersjön tillsammans med John Nurminens Stiftelse på SuomiAreena och bjuder med alla vänner av Östersjön

Moomin Characters förbereder som bäst en stor internationell kampanj för att skydda Östersjön och dess kulturarv och inbjuder alla som intresserade att vara med och bygga den hoppfulla kampanjen #VÅRTHAV. Kampanjen kör igång under Mumin-berättelsernas jubileumsår 2020 och genomförs i samarbete med internationellt meriterade John Nurminens Stiftelse.

År 2020 har det gått 75 år sedan publiceringen av den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, som utspelar sig mitt under en naturkatastrof. Moomin Characters vill fira jubileumsåret i sann muministisk anda och rikta uppmärksamheten mot att skydda och återställa Östersjöns välmående.

“Havet är en oersättlig del av Mumin-berättelserna. Tove Jansson var inspirerad av havets skönhet och styrka när hon skapade Mumin-historierna i Pellinge skärgård. Hon älskade havet, liksom vi alla gör, inklusive Mumintrollen”, säger Sophia Jansson, konstnärlig chef och styrelseordförande på Moomin Characters.

“Det är något vi vill bevara och värna. Det görs mycket fantastiskt arbete till förmån för Östersjöns framtid och i det talkot vill vi vara med och inspirera så många människor och organisationer som möjligt att delta. Vi känner starkt att det finns ett momentum och engagemang kring det här just nu”, säger hon.

Tove Jansson älskade havet och skärgården i Pellinge. © Moomin Characters™

Målet är att samla in en miljon euro till John Nurminens Stiftelses Östersjö-arbete

“Sanningen om hur Östersjön mår blev obehagligt konkret under sommaren 2018 med alla blågröna alger. Då föddes idén till att samla den stora gemenskapen som finns runt Mumin-berättelserna till ett stort talko för att rädda vårt gemensamma hav”, säger Moomin Characters vd Roleff Kråkström.

“För oss är det här också ett sätt att få Mumin-licenstagarna att ännu aktivare beakta miljöfrågor och införliva värderingar som skyddar Östersjöns framtid i sin verksamhet”, fortsätter han.

Redan nu är över 50 företag, organisationer, kulturinstitutioner, städer, skolor och föreningar runt Östersjön och längre ifrån med och bygger kampanjen.

”Nästan alla har varit med så fort vi har presenterat idén. Det ser ut som om vi håller på att skapa det största initiativet att rädda Östersjön någonsin – och vi har med aktörer ända från Japan och Storbritannien”, säger Kråkström. “Vi vill få med alla som bryr sig om Östersjön, från småbarn till mor- och farföräldrar och scouter till företagsledare – det finns utrymme i kampanjen och vi är mycket tacksamma gentemot alla som hör av sig och är intresserade av att vara med.”

Målet med kampanjen är att öka kännedomen om Östersjöns situation och samla in medel för John Nurminens Stiftelses arbete för att rädda havet och dess kulturarv. Medlen för John Nurminens Stiftelses verksamhet kommer att samlas in som företagsdonationer och direkta konsumentdonationer samt via försäljning av kampanjprodukter. Målsumman är en miljon euro. Kampanjen heter #VÅRTHAV på svenska, #MEIDÄNMERI på finska och #OURSEA på engelska. “Vi hoppas att vi med den här kampanjen och den gemenskap som Muminberättelserna skapar kan bidra till en känsla av att Östersjön verkligen är vårt gemensamma hav, som alla tiotals miljoner människor i staterna runt kusterna både kan njuta av och ta ansvar för”, säger Roleff Kråkström.

Tove Janssons sommarställe i Klovharu. © Moomin Characters™

“Den bästa möjliga aktören för ett projekt av den här magnituden”

“Vi valde John Nurminens Stiftelse som mottagare av donationerna eftersom de är föregångare inom arbetet med att skydda havet. De har gjort ett fantastiskt, internationellt erkänt arbete för att rena Östersjön”, berättar Roleff Kråkström. “John Nurminens Stiftelse är den bästa möjliga aktören för att verkställa ett projekt av den här magnituden.”

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen och dess mest allvarliga miljöproblem är övergödning. Även om de näringsutsläpp som leder till övergödning har minskat den senaste tiden, syns effekterna av övergödningen fortfarande i form av blågröna algblomningar, grumligt vatten och syrelösa botten i Östersjön. Effekterna av klimatuppvärmningen ökar övergödningen ytterligare.

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns situation genom att minska belastningen på havet och andra miljörisker. Stiftelsen har initierat över 30 projekt som har minskat havets näringsbelastning med tusentals ton.

Med hjälp av de donationsmedel som samlas in via #VÅRTHAV förverkligar John Nurminens Stiftelse resultatbaserade och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och säkerställer att havets berättelser förs vidare till nya generationer. Stiftelsens pågående projekt handlar bland annat om gipsbehandling av åkrar, hållbart fiske av karpfisk och rening av avloppsvatten på olika håll i Östersjön. Stiftelsen är också prisbelönt för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation.

“Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd, för då lär vi oss samtidigt varför vårt unika Östersjön måste skyddas. Därför är det oerhört fint att vi har fått med Mumin, som är känd för sin kärlek till havet i våra Östersjö-trupper”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman vid John Nurminens Stiftelse. “Tillsammans kan vi se till att Mumintrollet kan simma i ett rent hav och att Snusmumriken får bra med fisk på kroken också i framtiden”

Insamlingen för kampanjen #VÅRTHAV börjar 1.1.2020 och kampanjen och deltagarna samt programmet lanseras i sin helhet i februari år 2020 under Båtmässan i Helsingfors. Mer information: www.varthav.fi

Höra mer om #VÅRTHAV vid paneldebatten på SuomiAreena 17.7.2019

Paneldebatt  “Bridge over polluted water –  How to save the Baltic Sea” ledd av Mark Levengood om hur nordiska och baltiska innovationer kan rädda Östersjön (språk: engelska).

Panelister

  • Paula Lehtomäki, generalsekreterare, Nordiska ministerrådet
  • Henrik Normann, vd, Nordiska Investeringsbanken (NIB)
  • Roleff Kråkström, vd, Moomin Characters
  • Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman, John Nurminens Stiftelse
  • Keit Pentus-Rosimannus, riksdagsledamot, Estland
  • Amanda Rejström, vd, Spark Sustainability

Evenemangen arrangerades i samarbete med Nordiska ministerrådet och Nordiska Investeringsbanken (NIB).

Ytterligare information:

Roleff Kråkström
vd, Moomin Characters
+358 (0) 40 054 9692

Annamari Arrakoski-Engardt
ombudsman, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)400 477 878

Pressbilder att användas för rapportering kring kampanjen finns här: https://moom.in/ourseapress

https://varthav.fi

John Nurminens Stiftelse
Finländska JNS grundades år 1992 med målet att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsen är prisbelönt för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Målsättningen för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt är att minska miljörisker och utsläpp av näringsämnen i havet. Arbetet styrs av mätbara resultat. johnnurmisensaatio.fi/sv/

Moomin Characters
Initiativtagare till kampanjen #VÅRTHAV är Moomin Characters, som förvaltar rättigheterna och dödsboet efter Tove Jansson, författaren och konstnären som skapade Mumintrollen. Kampanjen utförs i samarbete med John Nurminens Stiftelse och Bulls Licensing, Moomin Characters globala agent som är en pionjär inom licensiering och redaktionell innehållsproduktion i Skandinavien.

Relaterade länkar