Marinantikviteter och konstsamlingar

Basen för stiftelsens verksamhet är de samlingar av marinkonst, antika kartor och marinantikviteter som under årtiondenas lopp har samlats in av familjeföretaget John Nurminen Oy och senare också av John Nurminens Stiftelse. Stiftelsen underhåller och utökar sina samlingar genom att skaffa nya föremål och ta emot donationer.

John Nurminens Stiftelses museilokaler och permanenta utställning finns i Speditionshuset i västra Böle i Helsingfors. Samfund, föreningar, och andra grupper samt privatpersoner är varmt välkomna att ta del av stiftelsens samlingar och museum. Turer kan bokas med att skicka ett meddelende till: opastukset (at) jnfoundation.fi.

Marinkonst

Stiftelsens samling av marinkonst omfattar målningar, grafik och skulpturer. Finländska konstnärer som är representerade i samlingen är Akseli Gallen-Kallela, Björn Landström, Lasse Malmlund och Henrik Tikkanen. I samlingen ingår dessutom flera havs- och fartygsmålningar av den tyske professorn Adolf Bock, som var verksam i Finland i början av seklet. Totalt omfattar samlingen av marinkonst cirka 150 verk.

Marinantikviteter

I stiftelsens samling av marinantikviteter ingår många instrument och apparater som hör till sjöfarten, verktyg som användes av sjöfarare och bruksföremål från såväl segelfartygens som ångfartygens tid. Stiftelsen har också en sjöhistoriskt värdefull samling av fartygsmodeller, med olika fartyg från vikingaskepp till polarfartyg från 1800-talet. Pärlan i stiftelsens samling av marinantikviteter är kaptenssalongen från ångfartyget Inkeri Nurminen från 1892.

Antika kartor

Stiftelsens samling av antika kartor omfattar skatter i form av allt från världskartor från 1400-talet till sjökort över Östersjön från 1700-talet. Numera omfattar samlingen totalt tusen kartor, atlaser, jordglober och sällsynta böcker. Bland dessa finns sjökort och stadskartor över Östersjöområdet och Norden samt arktiska kartor. Stiftelsen har Finlands största privata samling av sjökort över Östersjön.