11.09.2015

NutriTrade – pilotprojekt inom näringshandel får finansiering av EU

Projektet NutriTrade som John Nurminen Stiftelsen startat har 26.8.2015 beviljats delfinansiering genom EU-programmet Interreg Central Baltic. Målet med NutriTrade är att främja minskningen av näringsutsläpp i Östersjöområdet med snabba, effektiva och ekonomiskt lönsamma metoder så att de mål som HELCOM (åtgärdsprogram för att skydda Östersjön 2007) uppställt kan nås. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi och har som mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom få Östersjön i ett bättre ekologiskt skick.

I NutriTrade utvecklas och utarbetas som pilotprojekt en applikationsplattform, med vilken man kan genomföra frivillig näringshandel och ersätta näringsutsläpp i Östersjöområdet. I projektet skapas nya och innovativa metoder för att nå målen med minskade näringsutsläpp och för att främja kostnadseffektiva, internationella åtgärder för att minska näringsutsläppen inom Östersjöns avrinningsområde. Applikationsplattformen NutriTrade sammanför effektiva åtgärder för att minska på näringen och frivilliga finansiärer, som vill kompensera näringsutsläpp och neutralisera sitt näringsfotspår. Med finansieringsbeslutet från EU kan det praktiska utvecklingsarbetet med applikationsplattformen, liksom också beredningen av pilotprojektet med den näringshandel som ingår i projektet, inledas under hösten 2015.

Samarbetsparter med John Nurminens Stiftelse är i detta projekt Naturresursinstitutet , Helsingfors universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Initiativet Hållbara Hav. Totalbudgeten för projektet är 2,2 miljoner euro.

 

Relaterade länkar