19.05.2020

Nya Digimuseo.fi introducerar museerna hemma hos alla finländare

Finlands museiförbund och John Nurminens Stiftelse har i dag offentliggjort en webbtjänst som har som mål att samla alla finländska museers digitala innehåll och utbud på ett och samma ställe. I det nya digitala museet får besökarna virtuellt bekanta sig med museernas samlingar - för första gången samtidigt med vänner eller tillsammans med en guide. Det ambitiösa målet är att utöka tjänsten så att den blir Finlands populäraste och mest älskade webbplats som erbjuder digitala museitjänster.

Upplevelser och databanker

Tjänsten Digimuseo.fi öppnar inledningsvis dörrarna till de tre museer som valts ut till finalen av tävlingen ”Årets Museum 2020”: besökarna har möjlighet att besöka Apoteksmuseet & gården Qwensels, Helinä Rautavaaras museums och Lantbruksmuseet Sarkas samlingar. Det fjärde besöksmålet är John Nurminens Stiftelses maritima samlingar.

Utöver möjligheten att ta del av samlingarna ordnar tjänsten också utställningar och guidade visningar. Besökare kan också gå på en helt ny virtuell museirundvandring tillsammans med vänner eller på guidad visning med en grupp. Webbplatsen Digimuseo.fi innehåller de digitala museitjänster som införts tidigare: Seinätön museo, Kysy museolta och Lokistories (på finska). I framtiden kompletteras det digitala museet också med en museibutik.

Museer tillgängliga för alla – coronaviruset gjorde det digitala språnget extra angeläget

Det digitala museets koncept har varit under arbete sedan länge, men coronavirusepidemin gav fart åt dess genomförande.

”Vi alla har ett stort behov av kultur och den nya tjänsten gör kulturen tryggt tillgänglig överallt och när som helst. Vi beslutade att göra museiinnehållen tillgängliga för alla finländare med kort varsel. Vi ville erbjuda alla en enkel förbindelse till det kulturarv som vi som arbetar i stiftelsen får njuta av varje dag i vårt konkreta arbete, som vi utför omgivna av vår samling. Tanken bakom tjänsten Digimuseo.fi är att se, höra och dela erfarenheter och kulturupplevelser. Det var den röda tråden även när vi tillsammans med våra partner byggde upp tjänsten för havsrelaterade berättelser, webbtjänsten lokistories.fi. Redan då hade vi insett att det gällde att flytta från vitriner till nätet, och nu gjorde vi det i rask takt”, konstaterar John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt.

Digitaliseringen av museibranschen har främjats genom ett antal projekt under hela 2000-talet. Målet har varit att öka kulturarvsmaterialets tillgänglighet och användning samt att diversifiera museernas ekonomi. Nyckeltalen från museistatistiken visar dock att inga större framsteg gjorts, trots att en stor mängd kulturarvsmaterial digitaliserats.

”Före helheten av Digimuseo.fi-tjänster har det inte funnits en gemensam plattform för publicering av museernas digitala material, och det har inte heller funnits intjäningsmodell som innehållit en kanal för användningen av dessa material. Nu får museibranschen tillgång till en tjänst som gör det möjligt att ta till vara digitaliseringens möjligheter och producera upplevelser för museitjänsternas användare på ett helt nytt sätt. Det hade inte varit möjligt att snabbt genomföra tjänsten utan våra engagerade samarbetspartner”, säger Kimmo Levä, generalsekreterare för Finlands museiförbund.

Målet är en ny verksamhetsmodell för distribution av museitjänster

I dag har museifältet ett omfattande digitalt utbud, men utbudet är också splittrat. Digimuseo.fi gör utbudet klarare: i fortsättningen hittar konsumenten de virtuella museerna och deras tjänster på ett och samma ställe. Samtidigt blir verksamhetsfältet klarare också i museernas perspektiv. Tjänsterna i Digimuseo.fi är guld värda särskilt för små museer. När de tekniska lösningarna är koncentrerade till en enda plattform kan museerna fokusera på innehåll.

”Det är fint att Finlands museiförbund tillsammans med John Nurminens Stiftelse tagit sig an denna utmaning, som i dagens läge är mer aktuell än någonsin, och kallar museerna att utveckla sina digitala tjänster och innehåll på den nya plattformen”, säger Museiverkets generaldirektör Tiina Merisalo. Många museer har redan öppnat sina material för fri användning, men Digimuseo.fi erbjuder en ny och intressant kanal som också kan användas för att skapa och dela avgiftsbelagda kulturarvstjänster och -innehåll.”

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio har skickat en hälsning till invigningen av plattformen Digimuseo.fi. Presidentparet hälsar den nya tjänsten välkommen: ”Tjänstens ambitiösa mål är att uppnå en framstående ställning som plattform för digitala tjänster för museerna i Finland. Digimuseo.fi utnyttjar högklassig finländsk kompetens inom tekniska lösningar.”

Mer information:

Kimmo Levä
Generalsekreterare, Finlands museiförbund
040 166 2816
kimmo.leva@museoliitto.fi

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombudsman, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

Finlands Museiförbund är centralorganisationen för museibranschen. Dess 211 samfundsmedlemmar driver över 400 professionellt skötta museiobjekt: kulturhistoriska museer, konstmuseer och vetenskapscentrum. Museiföreningen bevakar museernas intressen, företräder museer i gemensamma frågor i området och fungerar som ett samarbetsnätverk för museer.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Bakom det digitala museet står Museiförbuwww.johnnurmisensaatio.fi/svndets och John Nurminens Stiftelses serviceutvecklingsbolag Yhteinen Perintö Oy

Digimuseo.fi är den första tjänsten som producerats av bolaget Yhteinen Perintö Oy, som Finlands museiförbund och John Nurminens Stiftelse bildade i januari. Bolagets uppgift är att producera och identifiera digitala museitjänster som ökar tillgängligheten, upptäckbarheten och användningen av kulturarvsmaterial.

Yhteinen Perintö Oy testar koncept och plattformslösningar som lämpar sig för publicering, distribution och kommersiellt utnyttjande av det digitala kulturarvet. I bolaget koncentreras innovationsverksamhet och produktion som gynnar hela museibranschen och producerar digitala tjänster för museer.

Styrelseordförande för Yhteinen Perintö Oy är Kimmo Levä, generalsekreterare för Museiföreningen och verkställande direktör för FMA Creations Oy. De övriga styrelsemedlemmarna är John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt, medlemmen i John Nurminens Stiftelses styrelse Juho Lipsanen, kulturdirektören för Futurice Hanno Nevanlinna, Naturcentrum Haltias direktör Tom Selänniemi samt Musei- och vetenskapscentret Luuppis direktör Jonna Tamminen.

Relaterade länkar