11.12.2018

Oriola stöder nu projekten för ett rent Östersjön

I egenskap av John Nurminen Stiftelsens nya samarbetspartner donerar Oriola denna jul en betydande summa till stiftelsens arbete för ett rent Östersjön som syftar till att stoppa övergödningen och rädda Östersjön. Det här samarbetet är en del av Oriolas program för företagsansvar.

Underhåll av fastigheter, läkemedelstransporter liksom avfall bidrar till de största miljöeffekterna inom Oriola-koncernens affärsverksamhet. Oriola är en ansvarsfull aktör inom läkemedelsbranschen och således är avsikten att hålla miljöbelastningen på så låg nivå som möjligt. Utöver koncernens egna åtgärder när det gäller företagsansvar har Oriola även en stark tilltro till att ett samarbete för gott med sig.

”I fråga om företagsansvar är miljön ett av våra fyra temaområden. Vi vill minska den miljöpåverkan vår egen verksamhet har och även ha ett effektivt samarbete med sådana partner som är engagerade i den här frågan. Att skydda Östersjön är för oss ett naturligt alternativ eftersom miljöbelastningen minskar avsevärt när läkemedel används rätt och materialåtervinningen av eventuella oanvända läkemedel sker på rätt sätt. Det här är ett viktigt företagsansvarstema i vår bransch’’, konstaterar Oriolas kommunikationsdirektör Tuula Lehto.

Östersjön lider av övergödning och behöver beskyddare

Östersjöns största problem är fortfarande eutrofieringen som beror på en alltför stor fosfor- och kvävebelastning. I syfte att minska övergödningen och rädda havet behöver näringsutsläppen omedelbart minskas avsevärt.

John Nurminens Stifelse har inlett mer än 30 projekt för ett rent Östersjön, varav 21 har rotts i land. Fosfor bidrar till Östersjöns eutrofiering. Enbart i Finska viken har man framgångsrikt minskat den årliga belastningen av lösligt fosfor med cirka 75 procent.

”Oriolas stöd till projekten för ett rent Östersjön är en fin julklapp till Östersjön. Utan den hjälp våra donatorer bidrar med skulle inte vårt arbete vara möjligt. Sommarens algkatastrof var en påminnelse om att det fortfarande krävs ett envetet arbete för att rädda Östersjön. I våra pågående projekt lägger vi således fokus bland annat på att minska såväl jordbrukets belastning som havets internbelastning”,  konstaterar ombud Annamari Arrakoski-Engardt på John Nurminens Stiftelse.

”Inom ramen för stiftelsens projekt har vi fått de aktörer som mest belastar Östersjön med i en effektiv avloppsrengöring. Vi är nöjda med det arbetet eftersom det har lett till synliga resultat och bestående miljöeffekter”, tillägger Arrakoski-Engardt.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. www.johnnurmisensaatio.fi

Oriola är ett finländskt börsbolag med en stark position på hälso- och välfärdsmarknaden i Sverige och Finland. Vi förenar olika aktörer inom branschen med allt från läkemedelsföretag och apotek till konsumenter. I syfte att förbättra välbefinnandet säkerställer vi att läkemedel liksom hälso- och välfärdsprodukter levereras på ett säkert, tryggt och kundvänligt sätt. Vi har ett stort utbud av tjänster som hjälper läkemedelsbolag, apotek och andra aktörer att nå framgång. I Sverige äger vi Kronans Apotek som är landets tredje största apotekskedja och omfattar mer än 320 apotek med sakkunnig hälso- och välfärdsrådgivning liksom ett brett sortiment av konsumentprodukter av hög kvalitet.

Mer information:

Tuula Lehto
Kommunikationsdirektör, Oriola
tuula.lehto(at)oriola.com
+ 358 40 588 5343

Erkki Salo
Direktör för medelsanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
+358 (0)40 728 1859

Relaterade länkar