04.06.2021

Östersjödagen 26.8.

Östersjödagen är en årlig festdag som ordnas för att fira havet. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse. Målet med dagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Du kan delta på många olika sätt. Kom med: https://ostersjodagen.fi

Relaterade länkar