22.02.2021

Östersjöpanelen i kommunalvalet

Östersjöns tillstånd är fortfarande inte bra i många av våra havsområden, trots att den belastning som avloppsvattnet från städer och industri ger upphov till har minskat betydligt. Hur kan kommunalpolitiker påverka tillståndet i Östersjön och vattendragen? Vad kan väljarna kräva av sin kandidat?

Tid: Torsdag 18.3.2021 kl. 9.00–11.00
Plats: Teams

OBS! Evenemanget ordnas på finska.

I Östersjöpanelen hålls anföranden av branschexperter och kommunalvalskandidater. I anförandena behandlas de valteman som med tanke på Östersjön och insjöarna är de viktigaste. I slutet av panelen står det klart vilka konkreta åtgärder kommunalvalskandidaterna samt partierna kommer att verka för till fördel för Östersjön och vattendragen.

De kommunala beslutsfattarnas val återspeglas i miljöns välbefinnande. Klimatförändringen bidrar i väsentlig grad till eutrofieringen i Östersjön och insjöarna samt till naturbortfallet. Därför är kommunernas klimatarbete viktigt också med tanke på vattendragen. En annan viktig fråga är hur effektivt reningen av kommunalt avloppsvatten har ordnats eller i vilken utsträckning östersjövänliga livsmedel gynnas i den kommunala upphandlingen.

I anslutning till anmälningsblanketten eller på Twitter med hashtaggen #itämerivaalit kan frågor i förväg sändas till experterna och kandidaterna.

John Nurminens Stiftelse har för kommunalvalskandidaterna sammanställt en lista med tips gällande vattendragsskydd på stiftelsens webbplats: https://johnnurmisensaatio.fi/sv/kommunalvalet-2021/

Se inspelning på Östersjöpanelen nedan.

Program

kl .9.00 Välkomsthälsning
Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse

kl. 9.10 Kommunalvalsteman som är de viktigaste med tanke på vattendragen
Temaföredragning: Marjukka Porvari, ledare för Ett Rent Östersjön-projekten, John Nurminens Stiftelse

 1. Det kommunala avloppsvattnet har en nyckelposition
  Effektiv rening av kommunalt avloppsvatten är en nyckelfråga för Östersjön och insjöarna.
  Kommentaranförande: Som exempel Helsingfors stad
  Mari Heinonen, Helsingforsregionens miljötjänster HRM
 2. Kostens betydelse
  Mer närproducerad fisk och vegetarisk mat på kommunkökens menyer! Det är det enklaste sättet att hjälpa Östersjön och klimatet.
  Kommentaranförande: Som exempel Åbo stad & utmaningen Rena Östersjön genom matval
  Nina Brander, samordnare för utmaningen & Elsa Lempinen, elev vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu
 3. Vattendragsperspektiv för biogas
  De kommunala reningsverkens avloppsslam och bioavfall kan användas för att av biogas producera klimatvänlig energi genom förgasning. Näringsämnena försvinner dock inte i förgasningen, och därför är det viktigt att processen planeras också med tanke på vattendragsskyddet.
  Kommentaranförande: Som exempel S:t Michels stad
  Panu Jouhkimo, ohjelmakoordinaattori, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 4. Hållbar planläggning vid kustområdena
  När kommunala byggprojekt planeras på strandområden är det viktigt att ta hänsyn till kustens värdefulla natur och strandområdenas rekreationsanvändning.
  Kommentaranförande: Som exempel Kotka stad
  Markku Hannonen, stadsplaneringsdirektör, Kotka
 5. Klimatförändringen & Östersjön
  Klimatförändringen bidrar i väsentlig grad till eutrofieringen i Östersjön och insjöarna samt till naturbortfallet. Därför är kommunernas klimatarbete viktigt också med tanke på vattendragen.
  Kommentaranförande: Som exempel Ijo kommun
  Lauri Rantala, samordnare för utveckling av Ijo älv, Iin Micropolis Oy

kl. 10.00 Kommunalvalskandidaternas löften gällande Östersjön

Socialdemokrater: Piia Elo, ledamot i Åbos stadsstyrelse och -fulmäktige, ordförande för fulmäktigegruppen, nominerad i Åbo
Samlingspartiet: Sari Multala, riksdagsledamot och ordförande för Vanda stadsstyrelse, nominerad i Vanda
Centern: Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare för ministern och kandidat till borgmästare i Helsingfors, nominerad i Helsingfors
De Gröna: Tiina Elo, riksdagsledamot, nominerad i Esbo
Sannfinländare: Vilhelm Junnila, riksdagsledamot, 1. vice-ordförande i Nådendals stadsfulmäktige, nominerad i Nådendal
Kristdemokraterna: Jere Riikonen, ledamot i Borgås stadsfulmäktige, nominerad i Borgå
Svenska folkpartiet: Christina Gestrin, ledamot i Esbos stadsfulmäktige, nominerad i Esbo
Liike Nyt: Juhani Klemetti, partisekreterare, nominerad i Helsingfors
Vänsterförbundet: Mai Kivelä, riksdagledamot och ledamot i Helsingfors stadsfulmäktige, nominerad i Helsingfors

kl. 10.30 Frågor till kommunalvalskandidaterna och experterna

kl. 11.00 Evenemanget avslutas

Mer information

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)400 907 809
tuula.putkinen (at) jnfoundation.fi

Oona Piiroinen
Kommunikationsexpert, John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)50 434 4879
oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar