20.01.2020

Otava Utbildning deltar i kampanjen #VÅRTHAV

Otava Utbildning har producerat studiehelheten Låt oss rädda Östersjön, som är kostnadsfritt tillgänglig för skolor på svenska och finska under år 2020.

Med välgörenhetskampanjen #VÅRTHAV vill Moomin Characters och John Nurminens Stiftelse sprida kunskap om Östersjöns tillstånd och samla in medel till förmån för det arbete som John Nurminens Stiftelse gör för Östersjön. Den internationella välgörenhetskampanjen innefattar partner från alla samhällssektorer.

Otava deltar i kampanjen genom att donera den av experter utarbetade studiehelheten Låt oss rädda Östersjön till skolorna.

”Vi vill vara med och trygga Östersjöns framtid och dess värdefulla kulturarv. Vårt mål är att uppmuntra barn och ungdomar att verka för Östersjöns bästa. Målgruppen är elever på årskurs 3–9, men materialet kan också tillämpas för lägre klasser och gymnasiet, berättar Teuvo Sankila, förlagschef för Otava Utbildning.

”Arbetet i skolorna har en central roll när vi berättar om Östersjön och bidrar till dess skydd. Därför är vi glada över samarbetet med Moomin Characters – den här vägen kan vi nå och engagera nya människor som arbetar för Östersjön, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman vid John Nurminens Stiftelse.

Östersjön var en viktig inspirationskälla för Mumintrollens skapare Tove Jansson. År 2020 har det gått 75 år sedan utgivningen av den första Muminberättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, som utspelade sig i mitten av en naturkatastrof.

Mer information

Studiehelheten Låt oss rädda Östersjön:

Teuvo Sankila
Förlagschef, Otava
050 3737 474
teuvo.sankila@otava.fi

Inka Hedman
Affärsområdeschef, Otava
040 7322 171
inka.hedman@otava.fi
otava.fi/itameri

Kampanjen #VÅRTHAV: www.oursea.fi

Relaterade länkar