25.08.2020

Prisbelönta Marjo T. Nurminens nya bok bjuder på en tidsresa till Östersjön förr och nu

John Nurminens Stiftelses nya bok Östersjön på kartan – Berättelser från medeltid till nutid föddes ur viljan att förstå hur vårt nordliga hav och länderna som omger det ritats in på kartor och inpräntats i människornas sinnen. Det storslaget illustrerade verket återspeglar århundraden av växelverkan över havet och beskriver Östersjöregionens betydelse. Boken ges samtidigt ut på svenska.   

Östersjöområdets historia och dess mångsidiga miljö och kultur skildras i boken med kartornas hjälp. Boken ger inblickar i Östersjöns intressanta värld och bjuder på ett genomtänkt urval historiskt betydande och aktuella kartor. Boken berättar hur kartor under seklernas gång påverkat människornas världsbild och deras uppfattning om Östersjöområdet och dess folk.

”Östersjön på kartan är mer än en kartbok. Den förklarar vilken betydelse vårt brackvattenshav haft för människorna kring Östersjön nu och i gångna tider. Förordet av Juha Hurme lyfter fram en aspekt som är viktig för författaren och för John Nurminens Stiftelse: havet är ett livsvillkor och ett själslandskap”, berättar John Nurminens Stiftelses verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt.

“Genom att studera gamla kartor kan vi ta reda på vilken kunskap, ideologi och verksamhet har varit så viktig vid varje given tidpunkt att man visat upp den på kartan. Gamla kartor handlar inte enbart om geografi, utan de vittnar också om sjöfartens, handelns och krigets historia, och de återspeglar dessutom maktpolitikens, informationsförmedlingens och propagandans historia på ett intressant sätt”, berättar Marjo T. Nurminen. ”När man studerar gamla kartor parallellt med andra historiska dokument framgår det varför detta lilla nordliga havsområde under århundradenas lopp gång på gång framträder som en scen för internationell makt- och handelspolitik.”

Visbia Gothorum, Georg Braun – Frans Hogenberg. Bild: John Nurminens Stiftelses samlingar

Boken Östersjön på kartan bjuder på en fängslande och sakkunnig skildring av en värld av vikingar, hansaköpmän, sjörövare, kungar och upptäcktsresande. Nurminen belyser makthavarnas motiv under olika epoker: ”Man ville ha kartor som underströk det egna rikets makt. Kartorna främjade också handelssjöfarten och var till hjälp när det gällde att vinna krig och bygga städer.” Bokens karthistoriska infallsvinkel beskriver geografins och kartornas inverkan på folkens, staternas och individernas skeden vid det nordliga havet.

Sedan medeltiden har kartor haft ett stort inflytande på många områden i samhället. Berättelsen om Östersjön börjar i boken med den första, sällsynta kartan över Östersjöområdet från 1100-talet. Från och med 1500-talet började kartor få allt större betydelse även inom diplomati, riksförvaltning, beskattning, markanvändning, sjöfart och krigföring. Kartor blev ännu viktigare inom informationsförmedlingen och propagandan på 1800-talet, då europeiska dagstidningar och tidskrifter började publicera tema- och skämtkartor av olika slag.

På de gamla kartor som Nurminen valt ut syns också hur tekniska innovationer, såsom ångkraften, telegrafen och järnvägen knyter samman Östersjöområdet med det övriga Europa i 1900-talets början.

Bokens sista kapitel studerar Östersjöområdet i dag genom olika teman: som undervattensmuseum och skattkammare, som en led för energidistribution och som en naturmiljö av omätbart värde. Kartan över Östersjöns avrinningsområde visar att havets influensområde inte slutar på dess stränder utan sträcker sig djupt inåt landet genom älvarna. I dag bor det nästan 90 miljoner människor i Östersjöns avrinningsområde.

Med sin bok påminner Nurminen oss om att vi måste förstå det förflutna för att bättre förstå människornas verksamhet i Östersjöområdet och för att kunna påverka viljan att skydda havet även i framtiden.

Tack vare de storslagna illustrationerna, källförteckningen, registret och tidslinjen som beskriver händelser i Östersjön lämpar sig boken både som gåva och som källskrift.

”Marjo T. Nurminen har tagit sig an ett utmanande område som förutsätter kunskap om ett omfattande källmaterial, språkkunskaper och förmåga att ”se” nationella och statliga teman som en del av en större Östersjökontext. Nurminen har lyckats utmärkt i ett mycket tidskrävande arbete”, berömmer professorn i Europas historia Laura Kolbe.

Mer information:

FD Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
+358 400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi
Twitter @AArrakoski

Maria Erkheikki
Publikations- och samlingsansvarig, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)50 545 0481
maria.erkheikki(at)jnfoundation.fi

 ITÄMEREN TARINA
Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan

Kirjoittaja: Marjo T. Nurminen
Kustannustoimittaja: Tuula Kousa
Toimitussihteeri ja kuvatoimittaja Maria Erkheikki
Graafinen suunnittelu ja taitto: Tommi Jokivaara
Kustantaja: John Nurmisen Säätiö
ISBN (suomi): 978-952-9745-85-2
Koko: 260 x 210 mm
Laajuus: 368 sivua, 120 värikuvaa
Teemat: Itämeren alueen historia, kartat, merihistoria, kulttuurihistoria, poliittinen historia
Hinta: 39,90 (sis. alv 10%)

ÖSTERSJÖN PÅ KARTAN

Berättelser från medeltid till nutid
Författare: Marjo T. Nurminen
Redäktör: Tuula Kousa
Redaktionssekreterare och bildredaktör: Maria Erkheikki
Grafisk design och layout: Tommi Jokivaara
Översättning: Barbara Huldén
Utgivare: John Nurminens Stiftelse
ISBN (svenska): 978-952-9745-86-9
Storlek: 210 x 260 mm
Sidor: 368, 120 färgbilder
Temor: Östersjöns historia, kartor, sjöhistoria, kulturhistoria, politisk historia
Pris: 39,90 € (incl. moms 10%)

Boken finns att köpa i John Nurminens Stiftelses webbutik: johnnurmisensaatio.fi/kauppa
Bilder för medierna: johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/

Marjo T. Nurminen
Den internationellt prisbelönta faktaboksförfattaren har behandlat vetenskapens och kartografins historia i sina böcker. Nurminen är vetenskapsjournalist samt filosofie magister och arkeolog från utbildningsprogrammet för kulturforskning vid Helsingfors universitet. Nurminens debutbok Tiedon tyttäret – Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen (Vetenskapens döttrar – Lärda europeiska kvinnor från antiken till upplysningen) tilldelades Fack-Finlandia år 2008. Även Världen tar form – Den europeiska världskartans historia i tusen år utsågs till kandidat för Fack-Finlandia, och Royal Geographical Society från Storbritannien tilldelade Marjo T. Nurminen och Juha Nurminen det ansedda Fordham-priset för förtjänstfull forskning kring kartografins historia år 2016. Båda verken fick Årets historieverk-hedersomnämnande på deras utgivningsår. Nurminens prisbelönta faktaböcker har översatts till flera språk: svenska, engelska, tyska, ryska, kinesiska och japanska.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och verkningsfullhet. www.johnnurmisensaatio.fi 

Septentrionalium regionum descrip, Abraham Ortelius. Bild: John Nurminens Stiftelses samlingar

Relaterade länkar