11.05.2020

Projektet SEABASED letar efter lösningar till övergödningen av havsvikar vid kusten och det interna näringsbelastningsproblemet

Det EU-finansierade SEABASED-projektet, som kartlägger och provanvänder åtgärder som kan minska den inre belastningen på kusternas havsområden är hälften slutfört. Vi tittar djupare för att se hur det ligger till med projektet.

Nya resultat och intressenternas workshops hjälper sätta upp anvisningar för användningen och utförandet av undervattensåtgärder

I workshops under vägen har vi tillsammans med olika intressenter och forskare diskuterat undervattenåtgärdernas acceptabilitet, risker, användbarhet och uppföljning samt olika företags möjligheter att delta i skyddandet av Östersjön genom innovationer. Workshop-resultaten hjälper oss att forma direktiv för hur undervattensåtgärderna ska utföras i praktiken.

Direktiven ska också utnyttja resultat från pilotprojekten. På t.ex. Åland har man i bevattningsvattnet från havsbotten till åkrarna återanvänt näringsämnen med goda resultat, och vattnets små halter av salt har inte visat tecken på att orsaka någon skada. Bevattningsförsöken och effekternas kontroll fortsätter på sommaren.

Det näringsrika vattnet som togs ur havet hade en klar påverkan på gräsets växande. Gräsmattan till höger vattnades fyra gången förra sommaren. Bild: Annica Brink

Åtgärderna som riktas till havsbottnen väntar på myndighetsgodkännande

Laboratorieprov har gett lovande resultat om gotländska kalkstens tillämplighet för att binda eutrofierande fosfor permanent till havets bottensediment. Metoden testas också i havsvikar som lider av syrebrist och höga halter av näringar. Den första utspridningen av kalksten gjordes i Linköping förra hösten. Pilotprojekt i Stockholms och Åbo skärgård är i tillståndsstadiet.

Dessutom kommer vi vid mån av möjlighet testa effekten av avlägsnandet av det syreförbrukande aktiva ytskiktet från bottomsedimentet på en experimentell skala. Åtgärder har fått ett gott mottagande från den lokala befolkningen och vi hoppas komma igång med det praktiska arbetet snart.

Behandlad kalksten spreds förra hösten ut på ett sammanlagt 10 hektars område i Linköping, Sverige. Bild: Länsstyrelsen Östergötland

Starka rovfiskebestånd kan tygla algernas tillväxt

Projektet prövar också åtgärder för att förstärka rovfiskebestånd. Rovfiskar jagar ofta mindre fiskar som har djurplankton som egen föda. Genom att hålla småfiskarnas mängd måttlig kommer mängden smådjur vara tillräcklig för att tygla halten växtplankton, dvs alger. På Åland och i Östra Götland testas vårdfiske av storspigg som äter rovfiskarnas rom och yngel. Rovfiskarnas förökning stöds också med konstgjorda rev och genom att bygga en ”gäddfabrik” – en våtmark som passar som lekområde för gäddor. Fiskarna har visat intresse för reven som togs i bruk i förra maj och gäddfabrikens byggnadsarbete börjar nu på sommaren. Storpiggsfångsten har hittills varit liten, men fiskeexperiment har gett värdefull information om problempunkter och idéer till utveckling av fiskemetoder.

John Nurminens Stiftelse leder SEABASED projektet, och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic finansierar projektet Bekanta dig närmare med pilotförsöken och beställ projektets nyhetsbrev, så kan du följa med projektets utveckling: seabasedmeasures.eu

Relaterade länkar