01.06.2021

Raimo Sundelin fotograferade skärgården i årtionden – resultatet blev ett fotografiskt verk om naturens skönhet och sårbarhet

Östersjöns nordligaste havsområde, Finlands sydvästra skärgård, är en unik helhet internationellt sett. Antalet öar, årstidernas mångfasetterade karaktär och strandvariationen är i en klass för sig. John Nurminens Stiftelses tvåspråkiga nyhet Meren muisti – Havets minne är ett fotografiskt dokument över fotografen Raimo Sundelins livsverk och hans tusentals öutflykter. De bilder som Sundelin tagit genom årtiondena visar hur livet och naturens mångfald i den sydvästra skärgården har förändrats under årens lopp.

Merimetso. Kuva: Raimo Sundelin

Meren muisti – Havets minne öppnar fönstret mot skär och stränder samt deras flora och fauna, från individuella träd till fåglar vid iskanten. Raimo Sundelin har i sina bilder också dokumenterat mänsklig verksamhet från forna tiders jungfrudanser och fiskarkojor till dagens gästbåtshamnar. I verket visas fyröar och gamla lotsstugor samt tecken på sjöfart från kummel till båkar. Nästan alla bilder har aldrig publicerats tidigare. Berättelserna om fotografierna berikas av Sundelins poetiska texter om den sydvästra skärgårdens årstider och särdrag.

Sundelin, känd som yrkesfotograf, fyrentusiast och naturälskare, har fotograferat skärgården under en mängd olika förhållanden.

”I boken har jag tagit med bilder bland annat från semesterutflykter under tjugo somrar. Dem har jag gjort med en långsamtgående deplacementbåt tillsammans med min kära maka. Under vintern har fotoresorna gjorts på skidor eller skridskor, till fots eller på cykel, alltid utan maskinkraft. Vi har företagit oss längre skidutflykter till de tysta isarna i Ålands yttre skärgård”, berättar Sundelin.

Bilderna berättar om förändringarna i skärgårdsnaturen

Syftet med boken Meren muisti – Havets minne är inte bara att presentera underbara naturbilder, utan också att öka uppskattningen för skärgården och förståelsen för hur viktigt det är att bevara dess livskraft.

”I detta verk sammanfattas starkt det budskap som vi i egenskap av förläggare och havsräddare vill bidra till: vi måste värna om både skärgårdens natur och dess kultur. Östersjöns mångfald är hotad inte bara på grund av klimatförändringen utan också på grund av övergödningen, som försnabbas av uppvärmningen. När kulturen integreras och traditionen försvinner finns det dessutom en risk för att förståelsen för och uppskattningen för havet försvinner”, säger John Nurminens Stiftelses verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt.

Raimo Sundelins kamera har dokumenterat både strändernas igenväxning och förändringarna i fågelbeståndet och arternas levnadsvanor.

”Erfarenheterna av många års somrar har visat att skärgårdens hav inte mår bra. Strändernas tillstånd har inte uppmärksammats tillräckligt. Stränderna byggs fulla eller fylls av vass till följd av kväve- och fosforbelastningen. Bland annat sådana viktiga frågor vill jag fästa uppmärksamhet vid med mina fotografier”, säger Sundelin.

Nya upptäckter även för arkeologerna

Det finns knappt om gamla mänskliga avtryck i sydvästra skärgården, eftersom öarna historiskt sett har varit bebodda endast en kort tid. De mest betydande spåren som människan lämnat i skärgårdslandskapet hänför sig tidsmässigt till 1800-talet och början av 1900-talet, då det byggdes torp på öarna i området och fiskarstugor i timmer på de yttre skären.

”De stenrader där näten tidigare torkades vågrätt går fortfarande bra att urskilja. Fiskarnas första övernattningsskydd syns som stensättningar ofta invid lodräta bergväggar. De kallas tomtning. Jag har hittat några av dem och hällristningar som inte ens arkeologerna har känt till”, berättar Sundelin.

Folk har småningom hittat den sydvästra skärgården på nytt – betet har återupplivats, strandbodar och väderkvarnar har renoverats och man har blåst nytt liv i midsommartraditionen.

”Uppskattningen för skärgårdskulturen och naturen visar tecken på återhämtning. Förhoppningsvis kommer allt fler att bli förälskade i vår unika natur och lära känna vårt förflutna som ett havsfolk”, säger Sundelin.

Tomtning, Vårdö 2017.
Tomtning, Vårdö 2017.
Fiskestugor, Stenbådan, Brandö 2004.
Fiskestugor, Stenbådan, Brandö 2004.

Mer information:

Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
annamari.arrakoski-engardt (at) jnfoundation.fi
tfn. + 358 (0)400 477 878

Raimo Sundelin
raimo.sundelin (at) dnainternet.net
tfn. +358 (0)40 748 7827

Recensionsförfrågningar:
Oona Piiroinen
Kommunikationsspecialist, John Nurminens Stiftelse
tfn. +358 (0)50 434 4879
oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi

Boken finns att köpa i John Nurminens Stiftelses webbutik: https://johnnurmisensaatio.fi/sv/butik/
Bilder för medierna: www.johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/

MEREN MUISTI – HAVETS MINNE
Författare: Raimo Sundelin
Grafisk formgivning: Tommi Jokivaara
Förläggare: John Nurminens Stiftelse
ISBN: 978-952-9745-87-6
Biblioteksklass: 75, 50.1
Storlek: 286 x 226 mm
Omfång: 256 sidor, cirka 250 foton
Teman: skärgård, naturvård, hav, årstider
Pris: 39,90 (inkl. moms 10 %)

RAIMO SUNDELIN är en av grundarna av Finlands Fyrsällskap och medlem av Finlands Naturfotografer och Yrkesnaturfotografer i Finland. Hans bilder har varit visats på flera utställningar med skärgårdstema, och han har varit fotograf för många böcker som behandlar naturfotografering och skärgården. Sundelin är lokalt och nationellt känd som skärgårdsfågelräknare och har deltagit i olika projekt för skydd av skärgården. Under de senaste femtio åren har Sundelin åkt ut på fotoresor till skärgården från sin hembrygga i Raumo.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar