19.12.2019

Ramboll Finland Oy gav John Nurminens Stiftelse en julklapp på 10 000 euro

Planerings- och konsultföretaget Ramboll Finland Oy:s verkställande direktör Kari Onniselkä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Karoliina Lehmusvirta och kommunikationsdirektör Annukka Lehto besökte John Nurminens Stiftelse med den glädjande hälsningen på Luciadagen. Ramboll Finland gör varje år en större donation, vars mottagare väljs av företagets personal. Detta år fattade de beslut om att donera 10 000 euro till John Nurminens Stiftelse.

”Vår uppgift är att skapa ett samhälle där människor och naturen blomstrar. Stöd för Östersjön och skyddet av dess arv är ett naturligt sätt för oss att ta vårt samhällsansvar vid sidan av vårt dagliga projektarbete”, säger Ramboll Finland Oy:s verkställande direktör Kari Onniselkä.

John Nurminens Stiftelse och planerings- och konsultföretaget Ramboll har flera saker gemensamt inom skapandet av och uppskattning för en hållbar miljö.  Hos Ramboll genomförs konkreta skyddsåtgärder för Östersjön, såsom planering och förverkligande av avloppsreningsverk och bygge av fiskvägar.

”Östersjön är unikt med sitt känsliga ekosystem – var och en av oss kan påverka i vilket skick det överlämnas till kommande generationer. Tack till alla på Ramboll, tillsammans räddar vi Östersjön och dess arv. Donationen kommer att hjälpa oss att genomföra effektiva och konkreta åtgärder för att skydda Östersjön och garantera att berättelserna om Östersjön förmedlas till kommande generationer”, tackade John Nurminens Stiftelses chef för medelanskaffning Erkki Salo.

Ramboll är ett ledande planerings- och konsultföretag grundat i Danmark 1945. Företaget har ungefär 15 500 anställda. Som ett internationellt bolag har Ramboll en stark ställning i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellanöstern samt i Asien och Stillahavsområdet.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 har som mål att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. www.johnnurmisensaatio.fi

På Stiftelsen bjöd chef för medelanskaffning Erkki Salo, stiftelsestyrelsen ordförande, sjöfartsråd Juha Nurminen och kommunikationsdirektör Tuula Putkinen på kaffe som tack för donationen.

Relaterade länkar