07.06.2018

Ren energi ger kraft för skydd av Östersjön – Kotimaan Energias donation minskar blågröna alger med 200 000 kilo

Kotimaan Energia donerar tillsammans med sina kunder som köpt miljövänlig elektricitet 40 000 euro till John Nurminens Stiftelse. Donationen ingår i bolagets elavtal om Aurinkoenergia och Vihreä Valinta. I år kan man med hjälp av elavtalen avlägsna upp till 200 000 kilo blågröna alger från Östersjön.

Redan en donation på fem euro bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd. Med denna penningsumma avlägsnas 25 kg blågröna alger. Donationerna som gjorts av Kotimaan Energias kunder förbättrar Östersjöns tillstånd på lång sikt.

“Övergödningen är fortfarande det mest omfattande miljöproblemet i Östersjön. Dess skadligaste och mest synliga följd för oss som använder Östersjön är de blågröna algernas blomning varje sommar. Mängden av blågröna alger minskar när mängden av näringsämnen som hamnar i havet kan reduceras. Stödet från Kotimaan Energia är ett värdefullt hjälpmedel i vårt arbete där målet är att rädda Östersjön och säkerställa rena och klara badvatten för oss alla”, konstaterar ombud Annamari Arrakoski-Engardt på John Nurminens Stiftelse.

När Kotimaan Energias kunder köper elektricitet som producerats med vatten-, sol- och vindkraft, stöder de genom en tilläggstjänst John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt.  Kotimaan Energia skänker årligen fem euro för varje avtal om Aurinkoenergia och Vihreä valinta till John Nurminens Stiftelses Östersjöprojekt. I år uppgick donationen sammanlagt till mer än 40 000 euro.

Kotimaan Energia vill genom sin verksamhet stöda förnybar energi och en hållbar utveckling. Bolaget vill tacka sina kunder för att de stöder gröna värden.

“Vi valde John Nurminens Stiftelse som partner, eftersom stiftelsens projekt har visat sig vara kostnadseffektiva och man har åstadkommit konkreta resultat under en kort tid”, berättar produktchef Kiti Ryytty på Kotimaan Energia.

Ansvarsfulla val är väl synliga i produktsortimentet på Kotimaan Energia. De utgör en central del av bolagets affärsverksamhet.

“Människornas intresse för ansvarsfulla val och miljövärden ökar hela tiden. Exempelvis Vihreä valinta-tilläggstjänstens popularitet har ökat betydligt under de senaste åren. Människorna är även redo att betala lite mer för miljövänlig el än för vanlig el”, berättar Ryytty.

Energikällan för Vihreä valinta är till 25 procent vindkraft, till 25 procent solenergi och till 50 procent norsk Guarantee of Origin-ursprungscertifierad vattenkraft. Vattenkraftens ursprung kan spåras ända till kraftverksnivå. På så sätt säkerställer man även att vattenkraften producerats i produktionsanläggningar som är trygga för vandringsfiskar.

Kotimaan Energia är ett riksomfattande självständigt kraftbolag som erbjuder elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris. Kotimaan Energia erbjuder även förnybar energi som är en kombination av vatten-, vind- och solel och som är ursprungscertifierad till 100 procent. Utöver detta samarbetar vi med John Nurminens Stiftelse som gör ett värdefullt arbete för att rena Östersjön.

Missionen för John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiti Ryytty
produktcef, Kotimaan Energia Oy
tfn 040 709 5438
kiti.ryytty(at)kotimaanenergia.fi

Kampanjsidor för förnybar energi:
Vihreä valinta: https://www.kotimaanenergia.fi/kampanjat/vihrea-valinta
Aurinkoenergia: https://www.kotimaanenergia.fi/kampanjat/aurinkoenergia

Relaterade länkar