Resa till havets land

Välkommen på en resa till havets land!

Resa till havets land bjuder på en upplevelserik färd i Skärgårdshavet (i Finland), vars tusentals öar och mångskiftande kulturarv är unika i världen. Den virtuella produktionen placerar tittaren mitt i skärgården, i en särpräglad kultur- och livsmiljö som är sårbar, värdefull, okuvlig, uråldrig, skön och delvis försvinnande.

 

“Jag gillade särskilt att jag kunde själv hoppa in i landskapet.”

 

I VR-upplevelsen leder berättarrösten dig till Åbo skärgård med hjälp av 360°-videobilder som byts ut. Med VR-glasögonen kan du hoppa in i landskapet, uppleva vågornas svall, de mäktiga bergen och fåren som går på bete. Du får höra om Åbo skärgårds unika natur, skärgårdshavets tillstånd och jättar som byggt jungfrudanser och om hur människor har anpassat sig till de krävande förhållandena i skärgårdsnaturen.

Bekanta dig med VR-upplevelsens bildmaterial/trailer.

Ladda ner gratis

VR-upplevelsen är mest storslagen när den ses med virtualglasögonen Oculus Quest 2 eller Oculus Go.

Om du inte har VR-glasögon kan du uppleva resan i det digitala museet.

VR-upplevelsen finns på finska, svenska och engelska.

Ladda här

Låna den virtuella upplevelsen

Företag, museer och andra organisationer kan låna den virtuella upplevelsen Resa till havets land och Oculus Go-virtualglasögon avgiftsfritt. I frågor om utlåningen eller om offentligt framförande av upplevelsen kontakta Anni Kujala, per telefon +358 (0)50 467 6740 eller via e-post anni.kujala (at) jnfoundation.fi.

Den havsnära kulturen presenteras innovativt

Den virtuella upplevelsen Resa till havets land genomfördes som en del av transmedieprojektet Havets land. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om skärgårdens unika karaktär och levande kultur samt om havets och dess ekosystems sårbarhet. Projektet bygger på fotoboken Meren maa – Havets land, som utgetts av John Nurminens Stiftelse. Bokens innehåll fördjupas i projektet med transmediala utställningar, verkstäder och utfärder. Skildringen i VR-upplevelsen bygger på texter av John Björkman och Jari Hänninen och på kulturhistoriskt material som sammanställts av Li Näse. VR-upplevelsen har skapats av Verge Media Oy.

Det transmediala projektet Havets land har fått finansiering av Weisell-stiftelsen.