08.02.2012

Samprojektet Tankerskydd som leds av John Nurminens Stiftelse presenteras på Båtmässan i Helsingfors Mässcentrum den 10–19 februari

VeneBt2012_pivmrll_pieni

Projektet Tankerskydd, som har kommit till för att minska risken för oljeolyckor i Finska viken, avancerar mot genomförandeskedet. Inom projektet Tankerskydd skapas en tjänst för föregripande styrning av fartygstrafiken, dvs. navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information), med vilken tankerfartygens ruttplaner meddelas styrningen av fartygstrafiken.

Definieringsarbetet för tjänsten ENSI, som leds av John Nurminens Stiftelse, slutfördes hösten 2011. Därefter överläts slutresultatet till Trafikverket, som äger tjänsten. Tjänstekonceptet testas av användare vid sjöfartsläroanstalten Aboa Mare under början av 2012. Responsen från användartesterna beaktas ytterligare när införandet av portalen ENSI börjar i februari 2012. Man uppskattar att portalen är klar för testning hösten 2012. I år fortsätter man att försöka få även kommersiella aktörer, i synnerhet rederier, att engagera sig i projektet. Samtidigt främjas produktifieringen och kommersialiseringen av ENSI-terminalen. Syftet är att man på en tankers kommandobrygga ska kunna använda tjänsten via en vanlig dator, men även via surfplatta. Målet är att införa tjänsten ENSI under 2013 på de tankfartyg som trafikerar Finska viken.

Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Neste Oil och John Nurminens Stiftelse undertecknade en förbindelse om Tankerskyddssamarbete sommaren 2010. Samarbetet syftar till att reformera fartygstrafiktjänsten och underlätta arbetet på fartygets kommandobrygga.

Den bärande idén i projektet är förebyggande av oljeolyckor, inte dyr eftervård av dessa. Via navigationstjänsten ENSI får oljetanker även lättare information om väder- och islägen samt avvikande situationer som berör deras rutter. Den för tankern väsentliga informationen samlas i en ruttspecifik portal. På så sätt samlas all väsentlig information om rutten på en vy. Denna tjänst ger bättre möjligheter till en föregripande styrning av fartygstrafiken och minskar avsevärt de navigationsfel som beror på den mänskliga faktorn. Trafikverket presenterar projektet även för sjöfartsmyndigheter i andra länder, så att tjänsten senare ska kunna utvidgas till andra staters vattenområden.

Ta del av projektet Tankerskydd på mässan

Båtmässan arrangeras i Helsingfors Mässcentrum 10–19.2.2012. Det här är det största evenemanget inom båtbranschen i Europa. John Nurminens Stiftelse presenterar i sin monter projekten Ett Rent Östersjön, vilka utöver projektet Tankerskydd omfattar flera projekt för att minska fosforutsläppen i Östersjöregionen. I montern visas även Jukka Nurminens undervattensfotografier.

Dessutom kan man ta del av och köpa faktaböcker om havshistoria och -kultur. I montern finns också bland annat ett kompasskåp från stiftelsens antika sjöfartssamlingar.

I stiftelsens estradprogram uppträder Juhani Kaskeala, som är styrelsemedlem i stiftelsen och ordförande för rådgivningsgruppen för projektet Tankerskydd, samt stiftelsens ombudsman Erik Båsk tillsammans med Pekka Laaksonen, som är ansvarig direktör för projektet Tankerskydd (se estradprogrammen nedan). Stiftelsens representanter anträffas dagligen i stiftelsens monter klockan 15–18, monter 3b20.

Ytterligare information och intervjuer:

Pekka Laaksonen, direktör för projektet Tankerskydd, John Nurminens Stiftelse, tfn 0400 530 422, etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Anna Jokela, kommunikationsdirektör, Trafikverket, anna.jokela@liikennevirasto.fi, tfn 020 637 3020

Tuula Putkinen, kommunikationschef, John Nurminens Stiftelse, tfn 0400 907 809, etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelses estradprogram på Båtmässan

Projektet Tankerskydd (Pekka Laaksonen, John Nurminens Stiftelse)

lör. 11.2 kl. 14.30 och tors. 16.2 kl. 16.30 Programestraden, Hall 3

Pekka Laaksonen, som är ansvarig direktör för projektet Tankerskydd vid John Nurminens Stiftelse, berättar om projektet Tankerskydd. Inom projektet Tankerskydd skapas navigeringstjänsten ENSI (Enhanced Navigation Support Information), som förbättrar möjligheterna till en föregripande styrning av fartygstrafiken och gör det lättare för tankfartygen att få information om väder- och islägen samt avvikande situationer som berör deras rutter. Projektet Tankerskydd, som startade i september 2009, har som mål att minska risken för oljeolyckor i Finska viken.

Jordenruntseglingens historia och nutid (ombudsman Erik Båsk, John Nurminens Stiftelse och jordenruntseglaren Eero Lehtinen)

sön. 12.2 kl. 14.30 Programestraden, Hall 3

Ombudsman Erik Båsk från John Nurminens Stiftelse intervjuar Eero Lehtinen som seglat jorden runt tre gånger. Eero Lehtinen har skrivit förordet till boken Seitsemän meren purjehtijat som stiftelsen gav ut hösten 2011. Boken berättar om fem århundraden av stora jordenruntseglingar. Samtalet tangerar jordenruntseglingens historia och dess största namn. Man talar även om finländska seglares roll i jordenruntseglingens historia. Dessutom berättar Eero Lehtinen om vilka beröringspunkter han utifrån sina färder fann i sina föregångares erfarenheter. Derek Wilsons bok har översatts från engelska till finska av Juha Ruusuvuori.

Projektet Tankerskydd, paneldiskussion (moderator amiral Juhani Kaskeala)

sön. 12.2 kl. 16.00 Ballroom 1

Paneldiskussionen Tankerskydd leds av amiral Juhani Kaskeala, som är styrelsemedlem i John Nurminens Stiftelse och ordförande för rådgivningsgruppen för projektet Tankerskydd.
Deltagare i diskussionen är samarbetspartner i projektet Tankerskydd: Tiina Tuurnala från Trafikverket, Juhani Damski från Meteorologiska Institutet och Samuli Andelin från Adage, som står för användargränssnittsprototypen för portalen ENSI.

Relaterade länkar