14.01.2020

Smartum donerar 10 cent av varje betalning med SmartumPay-mobilappen till skyddet av Östersjön

Smartum slutar använda betalkort i plast i slutet av 2020. Betalning med elektroniska Smartum-förmåner övergår till SmartumPay-mobilappen och för varje mobilbetalning under tiden 15.1–15.2.2020 donerar Smartum 10 cent till John Nurminens Stiftelse. För Smartums kunder innebär förändringen en smidigare vardag och minskade kostnader.

Smartum, som erbjuder skattestödda förmåner för anställda, vill främja en framtid utan plast och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Smartum upphör helt med användningen av betalkort i plast i slutet av 2020. Från och med början av 2021 fungerar inte längre Smartums betalkort som betalningsmedel hos serviceleverantörer som ingår i Smartums nätverk. För att påskynda övergången till mobilbetalning donerar Smartum 10 cent av varje betalning med SmartumPay-mobilappen 15.1–15.2.2020 till John Nurminens Stiftelse för arbetet med att skydda Östersjön. Som en del av kampanjen bjuder Smartum in alla sina kundgrupper att övergå från plast till mobilen och samtidigt göra en god gärning för miljön.

Mobilbetalning underlättar vardagen för cirka 250 000 anställda

Smartums plastbetalkort används för närvarande av cirka 250 000 anställda vars arbetsgivare erbjuder elektroniska förmåner med Smartum. Av förmånerna kan Lunch-, Motions- och Kulturförmånen för tillfället användas med Smartums betalkort. Under 2019 gjordes totalt 1,3 miljoner betalningar med korten.

”Våra kunder har önskat lättanvänd mobilbetalning och förra våren utvecklade vi SmartumPay-appen i detta syfte. Med SmartumPay har du alltid med dig anställningsförmånerna i mobilen. Utöver betalning kan man enkelt i appen kolla antalet tillgänglig förmåner och deras giltighetstid, vilket garanterar att man använder förmånerna i tid. SmartumPay är ett plastfritt och smidigt alternativ”, konstaterar Smartums direktör Suvi Widgren.

Med SmartumPay sparar arbetstagarna i kostnader eftersom de inte behöver beställa betalkort för sina anställda. Dessa pengar kan investeras direkt i arbetstagarnas välbefinnande. Serviceleverantörerna sparar för sin del i transaktionskostnaderna. Genom att flytta betalning med förmånerna till digitala kanaler vill Smartum alltså erbjuda sina kunder ännu bättre service. Samtidigt är slopandet av korten en god gärning för miljön och ett tydligt värdebaserat val för Smartum.

”Betydelsen av ren natur för allas vårt välbefinnande kan inte förnekas. Som ett företag som främjar välmående upplever vi det alltså som naturligt att även främja gröna värden. Vi har behövt titta oss själva i spegeln. Efter att ha övergett plastkort tar vi tag i andra delar av vår verksamhet där vi kan förbättra vår miljövänlighet”, lovar Widgren.

Hos John Nurminens Stiftelse togs Smartums beslut och kampanj emot med glädje.

”Smartum har utvecklat ett smart sätt att minska användningen av plast i den egna verksamheten. Vi är mycket glada över att övergången till ett plastfritt alternativ även är kopplad till skyddet av Östersjön. På detta vis är Smartum med om att lyfta fram betydelsen av Östersjön för oss finländare och deltar i arbetet med att rädda Östersjön och bevara dess arv för kommande generationer”, konstaterar John Nurminens Stiftelses chef för medelanskaffning Erkki Salo.

De anställda och serviceleverantörerna i fokus

Smartums nätverk av serviceleverantörer utgörs av totalt 22 000 verksamhetsställen, så det finns många möjligheter att utnyttja förmånerna.

”Vi arbetar aktivt för att göra övergången till mobilappen så smidig som möjligt för alla våra kundgrupper. Vi utvecklar kontinuerligt SmartumPay-betalningsmetoden för att betjäna serviceleverantörer, arbetsgivare och anställda som använder förmånerna på bästa möjliga sätt. Innan slutet av året tar alla serviceleverantörer i vårt nätverk emot SmartumPay-betalningar, så förmånerna kan användas mobilt vid tiotusentals olika verksamhetsställen. Vi bjuder därför in alla våra kundgrupper att delta i övergången från plast till mobilen,” säger Widgren.

Mer information

SmartumPay-appen kan gratis laddas ner i appbutiker. Läs mer om kampanjen på Smartums webbplats.

Smartum
Smartum som erbjuder skattestödda förmåner för anställda är ett finskt familjeföretag som har bidragit till humaniseringen av det finländska arbetslivet sedan 1995. Över 13 000 arbetsgivare erbjuder Smartum-förmåner till sin personal, vilket omfattar nästa en miljon anställda. Smartums riksomfattande partnernätverk utgörs av över 22 000 företag, hos vilka man kan betala med Smartum-betalningsmedel.

Suvi Widgren
direktör, Smartum
suvi.widgren(at)smartum.fi
040 701 4110

John Nurminens Stiftelse
John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 har som mål att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
040 728 1859

Kuvituskuva merestä

Relaterade länkar