Hoppa till innehåll

John Nurminens Stiftelse beskyddare av havsmiljö- och marinkulturprojekten är republikens president Sauli Niinistö.

Hälsningar från republikens president

Östersjön är vårt eget hav . Det ger många finländare utkomst, bidrar med rekreation och öppnar vägen till världen. Östersjömedborgarskapet har varit en stark del av vår historia och kultur, och dess betydelse kommer inte att minska i framtiden. Ett livskraftigt hav ligger i allas vårt intresse. En nära relation till havet för med sig en vilja att engagera sig i skyddet av vår unika marina natur.
John Nurminens Stiftelse har i årtionden arbetat effektivt för att rädda Östersjön. Det är bra att fortsätta med detta arbete.


– Sauli Niinistö
Republikens president

John Nurmisen Säätiön suojelijan, tasavallan presidentin, tervehdys John Nurmisen Säätiölle
Tasavallan presidentin kanslia

Sök