07.11.2019

Tommi Juusela utsedd till styrelseledamot i John Nurminens Stiftelse

Styrelsen för John Nurminens Stiftelse har under sitt möte i september utsett jur.kand., LL.M. Tommi Juusela till ny styrelseledamot. Juusela inledde sitt styrelsearbete i oktober 2019.

Tommi Juusela har för närvarande uppdrag i flera styrelser, samt fungerar som rådgivare särskilt i familje- och uppstartsföretag. Juusela har gedigen erfarenhet av ledarskap inom försäljning och strategiskt arbete, samt av förändringsledarskap. Tommi Juusela arbetade vid Neste 2014–2018 i en rad olika chefsbefattningar inom försäljning och utveckling av tjänster, gällande fossila och förnybara bränslen. År 2004–2014 arbetade Juusela vid Nokia, där han bland annat svarade för försäljningen till globala operatörer. Före det hade han haft befattningar som strategisk chef och förändringsledare på koncernnivå och inom affärsenheten. Juusela påbörjade sin karriär i en advokatbyrå som var verksam i New York och London och specialiserade sig på företagsaffärer och finansiella arrangemang. Utöver sina juridiska examina har han Diploma in Management-utbildning från den schweiziska handelshögskolan IMD.

Styrelseordförande Juha Nurminen välkomnar Juusela till styrelsen: “Vår nästan 30-åriga stiftelse har vuxit och utvecklats enormt enbart under de senaste fem åren. Även om vi har uppnått enastående resultat och gjort enorma framsteg när det gäller skyddet av Östersjön och dess kultur, finns det mycket kvar att göra i tiotals år framöver. Klimatförändringen påskyndar miljöproblemen i Östersjön, och informationsförmedlingen och förståelsen för kulturen fragmenteras. Tommi Juuselas yrkeserfarenhet tillför oss värdefull affärskompetens och kunskap om strategiskt arbete. Hans expeditioner till arktiska områden bidrar med miljöperspektiv. Dessa kommer till nytta, när vi fortsätter att vässa och skala upp vår verksamhet inför nästa årtionde, för att säkerställa vårt eget mervärde inte bara i det finländska samhället utan även i Europa och globalt.”

I styrelsen fortsätter nuvarande ledamöter ED Eeva Ahdekivi, kommodor, doktor krigsvetenskaper Jukka Anteroinen, EM Juho Lipsanen, ekonom, sjöfartsråd Juha Nurminen (ordförande), jur.kand. Kaisa Olkkonen, professor Markku Ollikainen, professor Per-Edvin Persson, jur.kand., VH, eMba Marja-Leena Rinkineva och jur.kand, ekonom Hannu Syrjänen (vice ordförande).

Mer information:

FD Annamari Arrakoski-Engardt
Ombudsman, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 477 878
annamari.arrakoski-engardt(at)jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt Ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi/sv  

Relaterade länkar