16.09.2010

Tavoitteena turvallisemmat öljykuljetukset Suomenlahdella

Juhani-Kaskeala-AsiantuntijanAani16. syyskuuta, 2010

Olen kuulunut John Nurmisen Säätiön hallitukseen kymmenen vuotta, vuodesta 2000 lähtien. Näinä vuosina olen päässyt tutustumaan moneen mielenkiintoiseen projektiin, niin merihistorian kuin ympäristötyönkin tiimoilta.

Viimeisen vuoden ajan olen toiminut Tankkeriturva-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hanke sai alkunsa säätiön hallituksen huolestuttua yhä lisääntyvistä Suomenlahden öljykuljetuksista ja siitä faktasta, ettei Suomenlahden saaristoinen ja herkkä luonto kestäisi suurta öljyonnettomuutta.

John Nurmisen Säätiö kokosi yhteen asiantuntijoita arvioimaan, millä keinoin öljyonnettomuuksia voitaisiin tehokkaimmin ehkäistä. Vastoin yleistä luuloa, pahimmiksi ongelmiksi eivät paljastuneetkaan venäläisten satamien käytännöt tai ikääntyneet alukset. Suomenlahden suurin öljysatama Primorsk on erittäin moderni ja venäläiset tankkerit keskimäärin seitsemän vuotta vanhoja ja kaksoisrunkoisia. Sen sijaan suurin riski piilee kasvaneissa liikennemäärissä ja meriliikenteen ohjauskäytännöissä. Öljyliikenteen määrä on viime vuosien aikana kasvanut huimaa vauhtia. Erityisen suuri riski muodostuu Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivien pika-alusten ylittäessä hitaasti kääntyvien tankkereiden väylät. Tankkeriturva-hankkeen tarkoitus on tuoda ilmailusta tuttuja turvallisuusperiaatteita merille. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2013 mennessä kaikilla Suomenlahdella seilaavilla tankkereilla on käytössään Internet-pohjainen kaksisuuntainen navigointipalvelu. Tälle palvelulle olemme antaneet nimen ENSI eli Enhanced Navigation Support Information. Aluksen komentosillalta lähetetään reittisuunnitelma kuitattavaksi Suomenlahden liikennettä valvovaan alusliikennekeskukseen. ”Merten lennonjohdon” myötä reaaliaikainen reittiseuranta muuttuu ennakoivaksi. Vastaavasti tankkerit saavat palvelun kautta kootusti tarvitsemaansa tietoa esimerkiksi säästä, jäänmurtajien liikkeistä ja satamista.

Mukana hankkeessa on merenkulkualan keskeisiä toimijoita, kuten varustamoita, viranomaisia ja tutkimuskeskus. Neste Oil on mahdollistanut konseptin pilotoinnin tankkereillaan. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita viranomaispuolella ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Tankkeriturva-hanke onkin erinomainen esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön Älyliikennestrategian mukaisesta hankkeesta.

Olemme esitelleet hanketta monille tahoille jo Suomen ulkopuolellakin ja toivomme palvelun leviävän Suomenlahdelta kaikille maailman merille. Uskomme, että öljyonnettomuuksien ennaltaehkäisy on monin verroin öljyntorjuntaa edullisempaa ja kustannustehokkaampaa. Näin etenkin talvi- ja jääolosuhteissa, mikä on jälleen hyvä muistaa talven lähestyessä.

Syksyisin terveisin,
Juhani Kaskeala
John Nurmisen Säätiön hallituksen jäsen ja Tankkeriturva-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Asiantuntija ääni -sarjaan kokoamme ansiokkaita, Itämerta käsitteleviä kirjoituksia.

Aiheeseen liittyvää