Puhdas Meri -rahasto

Puhdas Meri 2 -rahaston säännöt

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Puhdas meri 2 -rahasto, ruotsiksi Fonden för ett Rent Hav 2, englanniksi Clean Sea Fund 2 ja venäjäksi фонд ” Чистое море” 2

2 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on toimia puhtaan Itämeren puolesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo paranevat. Päämääränä on vähentää Itämerta ja erityisesti Suomenlahtea rehevöittäviä ravinnepäästöjä tai edistää Itämeren muiden ympäristöongelmien ratkaisua sekä lisätä meren tilaan liittyvää ympäristötietoisuutta.

3 § Rahaston tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto edistää, kehittää, rahoittaa ja toteuttaa hankkeita, joilla tulee olla mitattava vaikutus Itämeren tilan paranemiseen tai meren tilaan liittyvän ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä tukee muiden tahojen vastaavia hankkeita tai osallistuu niihin. Pääpaino on toimilla, jotka nopeimmin ja kustannustehokkaimmin vaikuttavat positiivisesti Itämeren luonto- ja käyttöarvoihin. Rahaston varoja voidaan myös käyttää Pietarin kemiallisen fosforinpoiston toteuttamisen loppuunsaattamiseen. Lisäksi rahasto voi harjoittaa tarkoitustaan tukevaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä edesauttaa muutoin rahaston tarkoituksen mukaista toimintaa taloudellisesti. John Nurmisen Säätiö voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot.

4 § Päätöksenteko ja seuranta

John Nurmisen Säätiön hallitus määrittelee rahaston hankkeet ja projektit sekä asettaa näille tavoitteet ja aikataulut. John Nurmisen Säätiön hallitus seuraa säännöllisesti hankkeiden ja projektien toteutumista ottaen huomioon näiden sääntöjen mukaisen rahaston tarkoituksen. John Nurmisen Säätiön hallitus tai sen valtuuttama taho päättää tarkemmin rahastoon kohdennettujen varojen käyttämisestä näiden sääntöjen mukaisesti. Hallituksen valtuuttaman tahon on raportoitava hallitukselle varojen käyttämisestä hallituksen kokouksissa.

5 § Rahaston varat ja tuotto

Rahaston käyttämätön pääoma sijoitetaan turvallisesti vähäriskisiin, kuitenkin tuloa tuottaviin instrumentteihin. Rahaston varat voidaan sijoittaa säätiön muiden varojen mukana. Rahaston pääomalle kirjataan tällöin kuukausittain säätiön sijoitussalkun tuottoa vastaava tuotto. John Nurmisen Säätiö ei peri rahaston hallinnosta tai sen varojen hoidosta palkkiota.

6 § Rahaston voimassaolo

Rahasto ja nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei hallitus perustellusti päätä rahaston sulkemisesta. Jos rahastolla on tällöin vielä käyttämättömiä varoja, ne on käytettävä ensisijaisesti John Nurmisen Säätiön muiden ympäristöhankkeiden toteuttamiseen ja toissijaisesti vastaavaan konkreettiseen (rahaston sääntöjen pykälän 2 tarkoitus mukaiseen) hankkeeseen.