09.12.2021

Lannan ravinteet kiertoon – etsimme uusia tilallisia mukaan Lantakierrätyshankkeeseen

Vuonna 2020 alkaneessa Lantakierrätyshankkeessamme parannamme ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja sitä kautta vähennämme ravinnevalumia Itämereen. Kotieläintiloilla syntyvä lanta ja siitä aiheutuva alueellinen ravinneylijäämä on keskeinen syy maatalouden vesistökuormitukselle.

Kuormitusta aiheuttava ravinne-epätasapaino syntyy, kun runsaasti ravinnepitoista lantaa tuottava kotieläintuotanto on vahvasti keskittynyttä ja tilojen yksikkökoot ovat kasvaneet. Näin on käynyt erityisesti Suomen lounais- ja länsirannikolla, jossa kotieläintuotannossa muodostuu enemmän lantaa kuin lähialueiden peltojen kasvintuotanto voi hyödyntää. Kun lannan mukana levitetään peltoon ravinteita yli kasvin tarpeen, ylimääräiset ravinteet huuhtoutuvat sateiden myötä vesistöihin ja edelleen Saaristomereen ja Selkämereen.

Lantakierrätyshankkeessa kotieläintuotannon lannan sisältämät ravinteet hyödynnetään siellä, missä ravinteista on puutetta. Fokuksessa on erityisesti fosfori, jota eläintiloilla muodostuu kasvien tarpeen suhteen liikaa ja joka on keskeisin rehevöitymistä kiihdyttävä ravinne.

Syntyykö tilallasi ylimääräistä lantaa tai oletko kiinnostunut lannan vastaanottamisesta? Haemme hankkeeseen mukaan uusia kotieläintuottajia ja kasvinviljelytiloja. Tavoitteena on saada mukaan lannan luovuttajiksi sikatilojen lisäksi myös siipikarjantuottajia. 

Lannan luovutuksesta kiinnostuneita eläintiloja ja lannan vastaanottamisesta kiinnostuneita kasvitiloja pyydetään ilmoittautumaan 21.1.2022 mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/jns-lanta2022.

Yli kaksi tonnia lantafosforia siirretty eläintiloilta kasvitiloille 

Lantakierrätyshankkeessa on etsitty sopivia eläin- ja kasvitilapareja, joiden välillä on siirretty prosessoitua fosforipitoista kuivalantaa. Vuosina 2020–2021 hankkeessa on ollut mukana Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta useita kasvintuotanto- ja sikatiloja, joiden välillä lantafosforia on siirretty yli 2000 kiloa.

Samalla on kehitetty toimintamallia ja tukimuotoa, joka kannustaisi laajemmin tilojen väliseen yhteistyöhön ja lantafosforin vesistöystävälliseen hyödyntämiseen. Tätä työtä on tehty yhdessä kotieläintuottajien, kasviviljelijöiden, alan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Sekä lannanluovuttajina toimineet kotieläintuottajat että vastaanottajina mukana olleet kasvinviljelijät ovat kokeneet hankkeen tärkeänä. Kotieläintilojen näkökulma kumpuaa tarpeesta käsitellä syntyvät lantamäärät vastuullisesti. Kasvinviljelytiloilla lanta hyödyttää viljelijää suoraan taloudellisesti vähentäen mineraalilannoitteiden tarvetta. Lannan mukana peltomaahan saadaan samalla lisää orgaanista ainesta, mikä parantaa maaperän kasvukuntoa.

Lisätietoja:

Henri Nikkonen
Lantakierrätyshankkeen projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
henri.nikkonen (at) jnfoundation.fi
puh. +358 (0) 50 553 3953

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.www.johnnurmisensaatio.fi

Lantaa lastataan Heikkilän tilalla Ruskossa. Kuva: Tara Jaakkola
Lantaa lastataan Heikkilän tilalla Ruskossa. Kuva: Tara Jaakkola

Aiheeseen liittyvää