10.05.2022

Lannan ravinteet tehokkaammin käyttöön – uusia kotieläintiloja haetaan mukaan meneillään olevaan Lantakierrätyshankkeeseen

Vuonna 2020 alkaneessa Lantakierrätyshankkeessamme tehostamme lannan ravinteiden hyödyntämistä ja sitä kautta vähennämme ravinnevalumia Itämereen. Lantaravinteiden kierrättäminen vähentää väkilannoitteiden käytön tarvetta ja tukee ruokajärjestelmän omavaraisuutta.

Lantakierrätyshankkeessa kotieläintuotannon lannan sisältämät ravinteet hyödynnetään siellä, missä ravinteista on puutetta. Fokuksessa on erityisesti fosfori, jota eläintiloilla muodostuu kasvien tarpeen suhteen liikaa ja joka on keskeisin rehevöitymistä kiihdyttävä ravinne. Hankkeen kierrätysratkaisut edesauttavat lannan sisältämän fosforin lisäksi myös typen tehokkaampaa hyödyntämistä. 

Tänä vuonna hankkeessa ravinteiden kierrätystä lisätään toteuttamalla kuivalannan levitystä myös syyskylvöjen yhteydessä. Tavoitteena on laajentaa lantakierrätyksen mahdollisuuksia sekä luoda viljelijöille vaihtoehtoja väkilannoitteiden käytölle hintojen ollessa korkealla ja saatavuuden ollessa epävarmaa. 

Syntyykö tilallasi ylimääräistä lantaa? Haemme hankkeeseen mukaan yhä uusia kotieläintuottajia Suomen lounais- ja länsirannikolta, jossa kotieläintuotannossa muodostuu enemmän lantaa kuin lähialueiden peltojen kasvintuotanto voi hyödyntää. Tavoitteena on saada mukaan lannan luovuttajiksi sikatilojen lisäksi myös siipikarjantuottajia.  

Lannan luovutuksesta kiinnostuneita eläintiloja pyydetään ilmoittautumaan 12.6.2022 mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/jns-lanta2022. 

Yli kaksi tonnia lantafosforia siirretty eläintiloilta kasvitiloille  

Lantakierrätyshankkeessa on etsitty sopivia eläin- ja kasvitilapareja, joiden välillä on siirretty prosessoitua fosforipitoista kuivalantaa. Vuosina 2020–2021 hankkeessa on ollut mukana Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta useita kasvintuotanto- ja sikatiloja, joiden välillä lantafosforia on siirretty yli 2000 kiloa. Kuluneena keväänä lantaa on jälleen prosessoitu sikatiloilla, ja lantafosforin siirrot ovat parhaillaan meneillään hankkeeseen mukaan valikoituneille kasvitiloille. 

Konkreettisten toimien ohessa kehitetään toimintamalleja ja kannustimia, jotka kannustaisivat laajemmin tilojen väliseen yhteistyöhön ja lantafosforin vesistöystävälliseen hyödyntämiseen. Tätä työtä on tehty yhdessä kotieläintuottajien, kasviviljelijöiden, alan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Sekä lannanluovuttajina toimineet kotieläintuottajat että vastaanottajina mukana olleet kasvinviljelijät ovat kokeneet hankkeen tärkeänä. Kotieläintiloilla on tarve käsitellä syntyvät lantamäärät vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Kasvinviljelytiloilla lanta hyödyttää viljelijää suoraan taloudellisesti vähentäen mineraalilannoitteiden tarvetta. Lannan mukana peltomaahan saadaan samalla lisää orgaanista ainesta, mikä parantaa maaperän kasvukuntoa. 

Lisätietoja: 

Henri Nikkonen
Lantakierrätyshankkeen projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
henri.nikkonen (at) jnfoundation.fi
puh. +358 (0) 50 553 3953 

John Nurmisen Säätiö – Pelastamassa Itämerta
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. www.johnnurmisensaatio.fi 

Kuva Tara Jaakkola
Kuva Tara Jaakkola

Aiheeseen liittyvää