21.09.2014

Ulla Rehell ja Itämeri

Ulla-Rehell_MinaJaItameriUlla Rehell, Fortumin kestävän kehityksen johtaja, asuu perheineen Kirkkonummella meren rannalla. Meri vuodenaikaisine vaihteluineen on siis läsnä heidän jokapäiväisessä elämässään. Perheellä on purjevene ja purjehduksen kautta lapset ovat oppineet nauttimaan merestä ja luonnosta sekä kunnioittamaan niitä. Muita mereen liittyviä harrastuksia Ullan perheessä ovat sukeltaminen, erityisesti perheen miespuoliset jäsenet ovat kiinnostuneita merihistoriasta sekä siihen liittyvistä hylyistä ja sodista.

Itämeri on Ullan mukaan ainutlaatuinen asuinympäristö, ja sen kauneus- ja virkistysarvoa on mahdotonta mitata rahassa. Ulla on vuosikymmenien ajan viettänyt perheensä kanssa lomia Inkoon ulkosaaristossa ja pitää Itämeren pahimpana ongelmana rehevöitymistä, johon hän monien muiden suomalaisten kanssa heräsi 1990-luvun lopun ”hernerokkakesinä”. Erityisen hyvin muistikuviin on jäänyt kesä 1997, jolloin uimakelpoista vettä oli lähes mahdoton löytää.

Itämeren tila on onneksi sittemmin parantunut, vaikkei tilanne vieläkään ole riittävän hyvä. Jokainen meistä voi kuitenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa rehevöitymiseen huolehtimalla jätevesiensä asianmukaisesta käsittelystä sekä roskien ja kiinteiden jätteiden käsittelystä. Erityisesti Ulla toivoo veneilijöiden huolehtivan septitankkien asianmukaisesta tyhjentämisestä ja käyttävän fosfaatittomia pesuaineita.

Fortumin toiminta keskittyy Pohjoismaihin, Venäjälle, Baltian maihin ja Puolaan. Itämeri onkin Fortumin toiminta-aluetta yhdistävä tekijä, jolloin Puhdas Itämeri -hankkeet sopivat hyvin kumppanuushankkeeksi osana vastuullista yrityskansalaisuutta. Koska asiantuntijoiden mukaan nopein ja kustannustehokkain tapa parantaa Itämeren tilaa on tehostaa sen valuma-alueella toimivien jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa, on hyvin luontevaa, että Fortumin antama tuki kohdistuu myös Puolaan, joka vastaa noin kolmasosasta Itämereen päätyvästä fosforikuormasta. Ullan mukaan merkittävien ja selkeästi mitattavien tulosten saavuttaminen on Fortumille tärkeää myös kumppanuussuhteissa. Tämä sama tuloksellisuuden haku näkyy selkeästi myös Puhdas Itämeri -hankkeen toiminnassa, mitä Fortum arvostaa suuresti.

Aiheeseen liittyvää