Kannanotto vuosien 2023-2027 CAP-ohjelmaan

Vuoden 2021 lopussa Suomi lähettää EU-komissiolle ehdotuksensa vuosien 2023-2027 maaseutuohjelmaksi (ns. CAP-ohjelma). Ohjelmaan sisältyvät korvaukset ja tuet maataloustuottajille ovat merkittävin keino maatalouden rehevöittävien valumien vähentämiseksi 2020-luvulla. Ohjelman kanssa samanaikaisesti valmistellaan vesistöjen kannalta keskeinen fosforiasetus. Nyt on tärkeää vaikuttaa ohjelman ja asetuksen sisältöön niin, että Itämeren ja sisävesien tila on niissä huomioitu. Listasimme kolme tärkeintä asiaa.

1. Vaadi, että CAP-ohjelmasta rahoitetaan maatalouden valumia välittömästi vähentävät toimet, kuten peltojen kipsikäsittely.

Vain siten voimme merkittävästi leikata maatalouden fosforivalumia vuoteen 2027 mennessä ja saada Itämeren hyvään tilaan.

2. Huolehdi, että CAP-ohjelmaan sisällytetään lantafosforin kierrätystuki.

Maatalouden korkeaa ravinnekuormitusta ylläpitää lannan ylijäämä eläintuotannon keskittymissä, kuten Varsinais-Suomessa. Se on purettava tarjoamalla viljelijöille tukea, joka mahdollistaa lantafosforin käytön.

3. Varmista, että fosforiasetukseen saadaan fosforilannoitukselle riittävän tiukat rajat.

Ylilannoitus kasvattaa ravinnevalumia ja kerryttää fosforia maaperään.

 

Aiheeseen liittyvää:

Suojelujärjestöjen yhteinen kannanotto: CAP-ohjelmaan on sisällytettävä tehokkaat toimet Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi

John Nurmisen Säätiö, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto, WWF Suomi, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri ja Suomen Vesistösäätiö ottavat kantaa EU:n maaseutuohjelmaan. Lue lisää