12.05.2020

Vantaanjoen kipsihanke saa lahjoituksen Yaralta

John Nurmisen Säätiö saa Vantaanjoen kipsihankkeen päätösvuonna mieluisan lahjan Yaralta: yhtiö lahjoittaa vesiensuojelutoimenpiteeseen tarvittavan kipsimateriaalin hankkeen käyttöön myös vuonna 2020. Lahjoitus mahdollistaa kipsikäsittelyalan laajentamisen eli suurempien vesiensuojeluvaikutusten tavoittelun.

Vuonna 2018 käynnistyneessä Vantaanjoen kipsihankkeessa on tähän mennessä kipsikäsitelty 3200 hehtaaria peltoa 70 tilalla eroosion ja ravinnehuuhtoumien hillitsemiseksi. Käsittelyssä pellolle levitetään syksyllä sadonkorjuun jälkeen 4 tonnia kipsiä hehtaarille. Vaikutuksia valumavesien laatuun seurataan automaattimittauksin ja vesinäytteiden laboratorioanalyysein.

Eroosion ja ravinnehuuhtoutumien torjunnassa hyödynnetään kotimaista maanparannusainetta, Yara Maanparannuskipsiä. Kipsi kuljetetaan Siilinjärveltä, jossa sitä syntyy fosforihappotuotannon ohessa. Kipsimateriaalille on saatu luotua toimiva tilaus-, kuljetus- ja levitysketju yhteistyössä useiden toimijoiden, kuten ProAgrian, Hankkijan, Moveren ja Uudenmaan koneurakoinnin kanssa.

Yara on nyt päättänyt lahjoittaa kipsihankkeessa vuonna 2020 käytettävän materiaalin. ”Olemme Yarassa iloisia, että voimme olla mukana tukemassa John Nurmisen Säätiön hyvää työtä Itämeren suojelemiseksi lahjoittamalla kipsin Vantaanjoen hankkeeseen myös tänä vuonna”, toteaa Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen.

Lahjoituksen suoman hankekustannusten säästön ansiosta kipsikäsittelyalaa voidaan laajentaa. ”Yaran lahjoitus mahdollistaa sen, että voimme ottaa aiemmin suunniteltua enemmän peltohehtaareita kipsikäsittelyn piiriin. Skaalaamme mielellämme hanketta laajemmaksi, jotta myös sen vesiensuojeluvaikutus paranee”, toteaa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.

Vantaanjoen kipsihankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y., Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat, Euroclear, Yara sekä ympäristöministeriö osana Suomen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia ja YM:n ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta.

 

Lisätietoja:

Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja
John Nurmisen Säätiö
puh. 041 549 1535

Timo Räsänen
kaupallinen johtaja
Yara Suomi Oy
puh. 050 337 4514

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Yara
Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Yhtiöllä on 15 000 työntekijää 50 maassa. Yaralla on yli 100 vuoden kokemus kasvinravitsemuksesta. Yara Suomen tehtailla tuotetaan tutkimukseen perustuvia, Suomen haastaviin viljelyoloihin räätälöityjä mineraalilannoitteita. Yara työllistää Suomessa suoraan 900 henkilöä ja kokonaistyöllisyysvaikutus on reilu 4000 henkilöä.

www.yara.fi

 

Aiheeseen liittyvää