Skip to content
Front page
Team Jerker 50

Team Jerker 50

Jerker's colleagues save a piece of the Baltic Sea on his 50 year birthday / Jerkerin työkaverit pelastavat palan Itämerta 50 vuotispäivän kunniaksi / Jerkers arbetskamrater räddar en bit av Östersjön på 50-årsdagen.

Total team donations:
0 €

Donations made to the team

Search