Skip to content

Durat

Pelasta oma palasi, me maksamme lahjoituksellesi bonuksen

Durat-tiimi haluaa osallistua Itämeren suojeluun ja kannustaa samaan myös yhteistyökumppaneitaan. Durat maksaa lahjoitukselle 10 euron bonuksen, kun lahjoittaja liittyy Duratin tiimiin ja tekee lahjoituksensa Durat-tiimin nimissä John Nurmisen säätiön Pelasta pala Itämerta -nettikeräykseen.
Liity tiimiin.

Save a piece of the Baltic Sea. We will pay a bonus to your donation

The Durat team wants to participate in the protection of the Baltic Sea and at the same time encourage its partners. Durat will pay a € 10 bonus to the donation when the donor joins the Durat team and makes his donation on behalf of the Durat team to the John Nurminen Foundation's Save the Baltic Sea online collection .
Join the team.

Rädda din egen bit av Östersjön, vi betalar en bonus till din donation

Durat-teamet vill bidra till skyddet av Östersjön och uppmuntrar dess partner också att delta i arbetet. Durat kommer att betala en bonus på € 10 för donationen när givaren ansluter sig till Durat-teamet och gör sin donation på uppdrag av Durat-teamet till John Nurminen-stiftelsens Rädda en bit av Östersjön online-samling.
Rädda ett område med Durat.

Total team donations:
30 €

Donations made to the team

Salla Eskola S/y Grand Sonette
Suomenlahti
Durat
20 €
Durat-tiimin lahjoitusbomus - Salla Eskola
Saaristomeri ja Ahvenanmeri
Durat
10 €

Search