Hoppa till innehåll
Framsidan
Stiftelse
Juha Nurminen

Juha Nurminen – Östesjöexpert

Juha Nurminen grundade John Nurminens Stiftelse.

Stiftelsens grundare och styrelsens ordförande Juha Nurminen var intresserad av havet redan som barn. Segling, dykning, senare sjöfarts- och kartografins historia var naturliga sysselsättningar för rederisläkten Nurminens avkomma, som ursprungligen kommer från Raumo. För att det marina arvet skulle bevaras för framtida generationer beslutade Juha att inrätta John Nurminens Stiftelse år 1992.

Havmiljö väckning


Som en passionerad dykare och sjöfarare blev Juha i slutet av 1990-talet medveten om eutrofieringen och de omfattande algblomningarna i Östersjön. Det alarmerande tillståndet i havet fick honom att fundera på om stiftelsen kunde göra något för Östersjön. Idén om miljöprojekt föddes med syfte att minska belastningen på havet och miljöriskerna genom mätbara resultat.

Meriterad Östersjöexpert


Juha Nurminen har tilldelats flera förtjänstmedaljer, utmärkelser och erkännanden för sitt livsverk, såsom Statens pris för informationsspridning 2008. Hederstiteln sjöfartsråd fick Juha 2010.

År 2019 tilldelades Juha Nurminen titeln Årets dykare. Kärleken till dykning syns också i John Nurminens Stiftelses bok Meren lumo, som Juha själv har tagit bilderna till.

Kartsamlare

Juha Nurminen blev redan som barn intresserad av att samla kartor och gick därmed i sin fars fotspår. Under årens lopp har hans samling vuxit med ett enormt antal kartor över Norden och Östersjön och med gamla världskartor. Kartorna över Norden och Östersjön har Juha donerat till John Nurminens Stiftelse. Stiftelsens samling av sjökort över Östersjöområdet anses vara den viktigaste samlingen i detta område.

Juha Nurminen och böckerna

John Nurminens Stiftelse har publicerat flera verk där Juha Nurminen medverkat som chefredaktör, författare, expert eller fotograf. Köp böckerna i stiftelsens webbutik!

Sök