Hoppa till innehåll
Framsidan
Östersjön

Östersjön

Lär känna Östersjön, dess särdrag och varför det är viktigt att skydda Östersjön

merenpohja auringonsäteissä
Östersjön Info
Havsvatten

Havsvattnets egenskaper, såsom salthalt och temperatur, varierar i olika havsområden i Östersjön.

merenpohja kampela ja rakkohaurua
Östersjön Info
Skyddandet av Östersjön

Vårt mål är ett levande Östersjön med god ekologisk status. Skyddet kräver internationellt samarbete.

Levää merenpohjassa
Östersjön Info
Övergödning

Övergödning, dvs. eutrofiering, är Östersjöns största miljöproblem. Det uppstår på grund av den stora mängden näringsämnen.

Östersjön Info
Näringsbelastning

Näringsämnen flödar ut i Östersjön från många olika källor, bland annat lant- och skogsbruk, transport och fiskodling.

traktori levittää kipsiä peltoon
Östersjön Info
Jordbruket

Lantbruk står för en stor del av näringsbelastningen i Östersjön. Det finns effektiva sätt att minska det.

Laituri ja sinilevää rannassa
Östersjön Info
Blågröna alger

Eutrofiering av vattnen och fördelaktiga väderförhållanden leder till förekomsten av blågröna alger. Vissa blågröna alger är giftiga och skadliga särskilt för barn och djur.

Merenpohja Itämerellä
Östersjön Info
Klimatförändringen

Klimatet värms upp, vilket förändrar havet och påverkar naturen under vattnet.

lähikuva Itämeren meriajokkaasta
Östersjön Info
Biologisk mångfald

Östersjön har en unik natur. Som ett resultat av mänsklig verksamhet pågår förlusten av biologisk mångfald även under vattnet.

Merimaisema Itämereltä
Östersjön Info
Skadliga ämnen

Våra vanliga vardagssysslor leder till att skadliga ämnen och miljögifter kommer ut i havet. Vi kan bekämpa föroreningen av Östersjön genom våra egna val.

ihminen roskapussin kanssa
Östersjön Info
Nedskräpningen

Plastskräp är ett hot mot havsnaturen. I havet bryts plast ner till mikroplast och finns kvar nästan för evigt.

tankkeri merellä taustalla tuulivoimaloita
Östersjön Info
Sjötransport

Östersjön är ett av de mest trafikerade haven i världen och samtidigt ett av de mest utmanande.

Sök