Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Genom samhällspåverkan främjar vi Östersjöns välmående.

Juontaja haastattelee ministeri Mykkästä Itämeripäivänä

Vi på John Nurminens Stiftelse arbetar för Östersjöns sak. I våra projekt för vi en kontinuerlig dialog med olika opinionsbildare – från forskare till politiker och tjänstemän och till beslutsfattare inom näringslivet.

Vi vill påverka Östersjöns tillstånd och åstadkomma positiva förändringar inom bland annat jordbruket, vattenskyddet, fiskbestånden, skärgårdskulturen och mer allmänt inom den blå ekonomin. Östersjön är ett övergripande socioekonomiskt ekosystem som behöver förespråkare.

Hur påverkar vi Östersjöns tillstånd?

  • Vi driver viktiga Östersjöfrågor i olika kanaler
  • Vi träffar berörda parter, kommunicerar, är aktiva i sociala medier, håller presentationer och föredrag och påverkar genom olika nätverk
  • Man lyssnar på oss i riksdagen, vi ger utlåtanden om olika förordningar och lagar
  • I egenskap av observatörsmedlem i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) medverkar vi i olika arbetsgrupper

Var och en av oss kan i samhället påverka Östersjöns välmående. Ett bra sätt är att i val rösta på beslutsfattare som förbinder sig att arbeta för att skydda Östersjön och dess kulturarv.

ikoni, jossa kädet pitelevät vesipisaraa

Riksdagsvalet 2023

Stiftelsens mål är att i regeringsprogrammet 2023–2027 få in åtgärder för att förbättra situationen i Skärgårdshavet.

ikoni, jossa kädet ympäröivät vesipisaraa

Kommunalvalet 2021

Trots avsevärda minskningar av avloppsvattenbelastningen från städer och industri behöver Östersjön också uppmärksamhet i det kommunala beslutsfattandet.

ikoni, jossa kädet pitelevät vesipisaraa

Uttalande

Vi tar ställning till politiskt beslutsfattande, såsom CAP-programmet 2023–2027, och till Skärgårdshavets tillstånd.

Itämeren vedenalainen maisema, jossa meriajokasta kasvaa hiekkapohjalla.

Vårt arbete

Vad gör vi för att rädda Östersjön och dess arv?

Sök