Hoppa till innehåll
Framsidan
Till företag
Principerna för företagssamarbete

Principerna för företagssamarbete

Att rädda Östersjön är ett aktuellt sätt för företag att ta sitt ansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelses arbete som vår partner deltar ditt företag i konkret och verkningsfullt arbete för att skydda Östersjön, öka medvetenheten om Östersjön, påverka samhället och säkerställa att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer.

Vem samarbetar vi med?

Vi hoppas få samarbetspartners – företag och organisationer – som representerar många olika branscher, är ansvarsfulla och vill arbeta för Östersjön och dess arv.

Företagens och organisationernas stöd är av avgörande betydelse för att stiftelsen ska kunna genomföra konkreta och verkningsfulla åtgärder för att skydda Östersjön och dess kulturarv. Vi medverkar också i samarbetskampanjer och samarbetsnätverk som ger stiftelsen publicitet och nya partnerskap. Många av våra projekt bedriver samarbete på projektnivå med utvalda företag och aktörer.

Vad förväntar vi oss av våra partners?

Vi önskar att våra partners förbinder sig till principerna för hållbar utveckling i sin egen verksamhet. Vi är medvetna om att vi alla har möjlighet att utveckla vår egen verksamhet med tanke på den inverkan den har på miljön och samhället. Tillsammans kan vi lyfta fram vilken inverkan verksamheten har på Östersjöns tillstånd och miljö och på samhället.

För att bättre förstå den aktuella branschens utmaningar och miljöpåverkan för vi vid behov en dialog med våra samarbetspartners om förutsättningarna för samarbete. Denna dialog är viktig i situationer där vår potentiella partner representerar en näring vars belastning på det marina ekosystemet som helhet inte är betydande, men där verksamhetens miljöpåverkan lokalt är skadlig.

Mer information om företagssamarbete 

vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.
Framsidan
Till företag
Principerna för företagssamarbete

Sök