Hoppa till innehåll

Ekonomi

Ekonomi

John Nurminens Stiftelses verksamhet finansieras genom gåvor, understöd och intäkter från uthyrnings- och investeringsverksamhet.

Med hjälp av gåvor kan vi säkerställa kontinuitet, tillväxt och utveckling av vårt arbete. Med din hjälp kan vi rädda Östersjön!

År 2022 stiftelsens intäkterna huvudsakligt bestod av gåvor och intäkter från uthyrnings- och investeringsverksamhet.

77 % av gåvor år 2022 utfördes till egentlig verksamheter, som består av arbetet med havsmiljön och den marina kulturen. Stödfunktioner är medelanskaffning och gemensam kostnader.

Den störste delan av stiftelsens kostnader rörde marin miljöarbete. Arbetet med havsmiljön och den marina kulturen stod de för 56 % av kostnaderna år 2022. Stiftelsens kostnader uppgick till totalt 4,1 miljoner euro. Den utmanande investeringsmiljön ökade investeringskostnader.

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Sök