Hoppa till innehåll

Ekonomi

Ekonomi

John Nurminens Stiftelses verksamhet finansieras genom gåvor, understöd och intäkter från uthyrnings- och investeringsverksamhet.

Med hjälp av gåvor kan vi säkerställa kontinuitet, tillväxt och utveckling av vårt arbete. Med din hjälp kan vi rädda Östersjön!

År 2023 stiftelsens intäkterna huvudsakligt bestod av gåvor och intäkter från uthyrnings- och investeringsverksamhet.

72 % av gåvor år 2023 utfördes till egentlig verksamheter, som består av arbetet med havsmiljön och den marina kulturen. Stödfunktioner är medelanskaffning och gemensam kostnader. Gåvor används inte för investerings- eller uthyrningsverksamhet.

61 % av kostnaderna för stiftelsens verksamhet orsakas av havsmiljö- och kulturarbete år 2023. Stiftelsens kostnader uppgick till totalt 4,5 miljoner euro.

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Sök