Hyppää sisältöön

Talous

John Nurmisen Säätiön toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroilla, avustuksilla sekä vuokraus- ja sijoitustoiminnan tuotoilla.

Lahjoitusten avulla voimme varmistaa työmme jatkuvuuden, kasvun ja kehittämisen. Avullasi voimme pelastaa Itämeren!

Säätiön tuotot vuonna 2022 koostuvat pääasiassa lahjoituksista ja sijoitus- ja vuokraustoiminnan tuotoista. Lahjoitusten osuus oli 74 %. Säätiön tuotot olivat vuonna 2022 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

ympyrädiagrammi John Nurmisen Säätiön tuotoista 2022
Säätiön tuotot vuonna 2022

Vuonna 2022 saaduista lahjoituksista 77 % ohjattiin varsinaiseen toimintaan meriympäristö- ja merikulttuurityöhön. Tukitoimintoihin, eli varainhankintaan ja säätiön yhteiskuluihin ohjattiin 23%. Sijoitus- ja vuokraustoiminnan kulut katetaan sijoitustoiminnan tuotoista, ei lahjoitusvaroista.

ympyrädiagrammi John Nurmisen Säätiön lahjoitusvarojen käytöstä 2022
Säätiön lahjoitusvarojen käyttö 2022

Säätiön kuluista valtaosa koski meriympäristötyötä vuonna 2022. Meriympäristö- ja merikulttuurityön osuus kuluista oli 56 %. Haasteellinen sijoitusympäristö kasvatti sijoitustoiminnan kuluja. Säätiön kuluja oli yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

ympyrädiagrammi John Nurmisen Säätiön kulujen jakautumisesta 2022
Säätiön kulujen jakautuminen 2022

Itämeri tarvitsee apuasi.
Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa Itämerta.

Haku