Hyppää sisältöön

Talous

John Nurmisen Säätiön toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroilla, avustuksilla sekä vuokraus- ja sijoitustoiminnan tuotoilla.

Lahjoitusten avulla voimme varmistaa työmme jatkuvuuden, kasvun ja kehittämisen. Avullasi voimme pelastaa Itämeren!

Säätiön tuotot vuonna 2023 koostuvat lahjoituksista, sijoitus- ja vuokraustoiminnan tuotoista sekä merikulttuurityön ja meriympäristötyön hankeavustuksista ja kirjamyynnistä. Lahjoitusten osuus oli 75 %. Säätiön tuotot olivat vuonna 2023 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa.

Säätiön tuottojen jakautuminen 2023

Vuonna 2023 saaduista lahjoituksista 72 % ohjattiin varsinaiseen toimintaan eli meriympäristö- ja merikulttuurityöhön. Tukitoimintoihin, kuten varainhankintaan ja säätiön yhteiskuluihin ohjattiin 28 % lahjoituksista. Saatuja lahjoituksia ei käytetä sijoitus- tai vuokraustoimintaan eikä niitä ohjata muuta ulkopuolista rahoitusta saaviin hankkeisiin.

Säätiön lahjoitusvarojen käyttö 2023

Vuonna 2023 säätiön toiminnan kuluista 61 % aiheutui meriympäristö- ja merikulttuurityöstä ja niihin liittyvien hankkeiden toteuttamisesta. Säätiön kokonaiskulut olivat vuonna 2023 4,5 miljoonaa euroa.

Säätiön kulujen jakautuminen 2023

Itämeri tarvitsee apuasi.
Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa Itämerta.

Haku