Hyppää sisältöön
Etusivu
Itämeri
Itämeren suojelu

Itämeren suojelu

merenpohja kampela ja rakkohaurua

Rehevöityminen ja ilmaston lämpeneminen ovat jo muuttaneet Itämerta, ja meren asukkaat ovat kovilla nopeaan muutokseen sopeutumisessa. Monimuotoinen, terve eliöyhteisö on kuitenkin vastustuskykyisempi tulevia ympäristönmuutoksia vastaan, ja siksi suojelutyö kannattaa.

Suojelutyön tavoitteena on Itämeren hyvä ekologinen tila, jossa ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monipuolinen ja elinvoimainen. Tavoitteenamme on elävä Itämeri.

Miksi suojella Itämerta?

Itämeren ongelmista suurin on rehevöityminen, mutta myös meriliikenne, kuten öljy- ja kemikaalikuljetukset ovat uhka meriluonnon hyvinvoinnille. Luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos muuttavat rakasta mertamme.

Itämeren pelastaminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä, Suomessa ja kansainvälisesti. Itämeren rantavaltioiden yhteinen Itämeren suojelun toimintaohjelma, Baltic Sea Action Plan (HELCOM), ohjaa toimia meren tilan parantamiseksi, mutta tavoitteista ollaan jäljessä.

Suomi on itse vastuussa rannikkovesiensä hyvinvoinnista, ja siinä meillä riittää vielä tehtävää. Rehevöityneitä rannikkovesiämme kuormittavat erityisesti ravinnevalumat maa- ja metsätaloudesta.

jäälauttoja merellä
Pohjanlahti. Kuva: Raimo Sundelin

Meriluonnon suojelu

Suomen rannikon vedenalaista luontoa on kartoitettu pitkäjänteisesti, ja työn tuloksena on tunnistettu useita tärkeitä monimuotoisuusalueita (EMMA-alueet). Meren lajiyhteisöjen hyvinvointi on sidoksissa paikallisiin elinympäristöihin, ja siksi myös meriluonnon suojelutoimien tulisi kohdistua paikallisesti tärkeimmille alueille. Itämeren vedenalaisesta luonnosta on Suomessa nykyään suojeltu noin 11%, mikä on vain kolmannes EU:n Biodiversiteettistrategian 30% tavoitetasosta.

Monimuotoinen, terve eliöyhteisö on vastustuskykyisempi ympäristönmuutoksia vastaan. Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen ovat jo muuttaneet Itämerta, ja meren asukkaat ovat kovilla nopeaan muutokseen sopeutumisessa.

John Nurmisen Säätiön meriympärisöhankkeissa torjutaan rehevöitymistä ja muita mereen kohdistuvia ympäristöriskejä, ja ennallistetaan meriniittyjä, meren tärkeitä elinympäristöjä. Suojelutyön tavoitteena on Itämeren hyvä ekologinen tila, jossa ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monipuolinen ja elinvoimainen. Tavoitteenamme on elävä Itämeri.

Itämeri tarvitsee apuasi.
Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa Itämerta.

Merenpohja Itämerellä
Rakkohaurua ja rihmalevää. Kuva: Pekka Tuuri
ihminen roskapussin kanssa

10 vaikuttavinta vinkkiä Itämeren suojelemiseen

Haku