Tuloksellisia hankkeitamme

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

Säätiö on vuosina 2005–2022 käynnistänyt 40 meriympäristöhanketta, joista 34 on saatu päätökseen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pelkästään Suomenlahdella on leikattu vajaassa 10 vuodessa merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla. Öljyonnettomuuden riskiä pienentävä ENSI-palvelu kehitettiin säätiön johtamassa Tankkeriturva-hankkeessa vuosina 2009–2014, minkä jälkeen palvelun jatkokehitys siirtyi Liikennevirastolle.

Käynnissä olevissa ympäristöhankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta muun muassa hoitokalastuksella ja ruovikon niitolla sekä tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi. Tämän ohella säätiö seuraa aktiivisesti muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa jo päättyneitä puhdistamohankkeita, joissa se on ollut mukana rahoittajana tai toteuttajana.

Käynnissä olevat meriympäristöhankkeet

Valmistuneet hankkeet