Tuloksellisia hankkeitamme

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

Säätiö on vuosina 2005–2023 käynnistänyt 43 meriympäristöhanketta, joista 34 on saatu päätökseen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pelkästään Suomenlahdella on leikattu vajaassa 10 vuodessa merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla.

Ympäristöhankkeissamme vähennetään vesistöjä rehevöittävien ravinteiden kuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä lannoitekuljetuksista, ja poistetaan lisäksi mereen jo päätyneitä ravinteita ruovikoita niittämällä. Uusimmissa hankkeissamme suojelemme meriluonnon monimuotoisuutta myös ennallistamalla ja vähennämme haitallisten aineiden pääsyä mereen.

Säätiö seuraa edelleen myös jätevedenpuhdistamoiden toimintaa jo päättyneen hankeyhteistyön osalta muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa puhdistamohankkeissa, joita olemme olleet mukana toteuttamassa.

Käynnissä olevat meriympäristöhankkeet

Valmistuneet hankkeet