Hyppää sisältöön

Tietosuojaselosteet

Lue tietosuojaselosteemme:
John Nurmisen Säätiön konsernin asiakas- ja tukijarekisteriä koskeva tietosuojaseloste
John Nurmisen Säätiön sidosryhmärekisteriä koskeva tietosuojaseloste
John Nurmisen Säätiön rekrytointi- ja käsikirjoitusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste
Baltic Sea Services Oy:n yhteistyökumppanirekisteriä koskeva tietosuojaseloste
John Nurmisen Säätiön evästeseloste

John Nurmisen Säätiön konsernin asiakas- ja tukijarekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Tämä John Nurmisen Säätiö sr:n ja sen tytäryhtiön Baltic Sea Services Oy:n (jäljempänä ”JNS” tai ”me”) asiakas- ja tukijarekisteriä koskeva tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on laadittu 24.5.2018 ja päivitetty viimeksi 10.5.2023. Tehdyt päivitykset on kuvattu tarkemmin kohdassa 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen.

Kerromme tässä Tietosuojaselosteessa, miten JNS kerää ja käsittelee asiakkaidemme, lahjoittajiemme ja muiden tukijakumppaneidemme yhteyshenkilöiden, potentiaalisten asiakkaidemme ja kumppaniemme sponsoroinnin ja vastuullisuusasioiden parissa työskentelevien työntekijöiden henkilötietoja. Löydät tästä Tietosuojaselosteesta myös lisätietoa oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.

JNS kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä asianmukaisesti tämän Tietosuojaselosteen sekä Euroopan unionin (”EU”) yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan lainsäädännön (yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) vaatimalla tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Tässä selosteessa kuvatun käsittelyn osalta, joka liittyy muuhun kuin kirja- ja tuotemyyntiin tai verkkokauppaan rekisterinpitäjänä toimii John Nurmisen Säätiö sr:

John Nurmisen Säätiö sr
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Kirja- ja tuotemyynnin sekä verkkokaupan osalta rekisterinpitäjänä toimii John Nurmisen Säätiö sr:n tytäryhtiö Baltic Sea Services Oy:

Baltic Sea Services Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
myynti(a)balticseaservices.fi

2. Yhteyshenkilö

Anni Kujala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Rekisterin nimi

John Nurmisen Säätiö sr:n ja Baltic Sea Services Oy:n asiakas- ja tukijarekisteri

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin kuten hoitaaksemme ja kehittääksemme asiakas-, lahjoittaja- tai tukijasuhteita sekä kohdentaaksemme viestintää ja markkinointia sekä yksityishenkilöille että yhteisöille ja niiden yhteyshenkilöille. Keräämme rekisteröidyistä ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:
– Sopimuksen täytäntöönpano ja hallinnoiminen esimerkiksi silloin, kun tilaat tuotteita JNS:n verkkokaupasta
– Tuotteiden toimitus, laskutus ja perintätoimet
– Asiakaspalvelu
– Kuukausilahjoitusten ja muiden lahjoitusten hallinnointi ja kirjanpitoa koskevien velvoitteiden täyttäminen
– Toivomiesi tietojen julkaiseminen lahjoittajarekisterissä
– Tukijaraporttien lähettäminen ja muu viestintä lahjoitusvarojen käytöstä
– Tiedon lähettäminen muisto- ja merkkipäiväkeräykseen osallistuneista lahjoittajista sekä keräyksen kokonaissummasta keräyksen järjestäjälle
– Toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittäminen
– Tuotteidemme ja palveluidemme suunnitteleminen ja kehittäminen
– Tapahtumien järjestäminen
– Palautteen kerääminen
– JNS:n meneillään olevista hankkeista tiedottaminen
– Markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen järjestäminen, sekä niihin liittyvä viestintä
– Uusasiakashankinta, suoramarkkinointi ja markkinointiviestintä lahjoitusten saamiseksi

Asiakassuhteen hoitaminen

Asiakassuhteen hoitamisen, lahjoittaja- ja tukijasuhteiden hoitamisen sekä yhteydenpidon kumppaniyrityksiin osalta henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimuksen täytäntöönpaneminen tai oikeutettu etu.

Asiakassuhteen hoitamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakkaan ja JNS:n välisen sopimuksen toteuttaminen esimerkiksi silloin, kun teet meille lahjoituksen tai tilaat tuotteita Säätiön verkkokaupasta. Henkilötietoja voidaan käsitellä esimerkiksi laskutusta, asiakaspalvelua, tuotteiden toimitusta tai laskutukseen liittyviä perintätoimia varten.

Lahjoittaja- ja yhteistyösuhteiden hoitamiseksi käsittelemme henkilötietoja lisäksi myös julkaistaksemme asiakkaan toivomat tiedot julkisessa lahjoittajarekisterissä tai viestiäksemme lahjoitusvarojen käytöstä.

Kilpailut ja arvonnat

Järjestämme toimintamme puitteissa erilaisia kilpailuja ja arvontoja verkkosivuillamme ja eri viestintäkanavillamme, kuten sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneidemme tiloissa. Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tällöin JNS:n oikeutettu etu toteuttaa käytännössä markkinointiarpajaiset ja/tai -kilpailu, johon olet osallistunut, sekä niihin liittyvä viestintä ja muu toiminta, kun olet osallistunut järjestämäämme kilpailuun, arvontaan tai antanut meille luvan julkaista toimittamaasi sisältöä näyttelyissä, verkkosivuillamme tai muilla viestintäkanavillamme (ml. sosiaalinen media).

Arvontaan osallistumisen yhteydessä voimme pyytää suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin.

Suoramarkkinointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen, jolloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Tällöin saatamme lähestyä sinua puhelimitse tai kirjeitse markkinoidaksemme esimerkiksi varainkeruukampanjoitamme tai toimintaamme. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sähköinen suoramarkkinointi

Käsittelemme henkilötietojasi sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksellasi. Tällöin saatamme lähestyä sinua sähköpostitse markkinoidaksemme esimerkiksi varainkeruukampanjoitamme tai toimintaamme. Sähköinen suoramarkkinointimme käsittää myös uutiskirjeemme, joka sisältää tietoja JNS:n hankkeiden etenemisestä sekä muista ajankohtaisista asioista, joiden uskomme kiinnostavan sinua.
Voimme lähettää sähköistä suoramarkkinointia myös asemavaltuutuksen perusteella tai aiemman asiakassuhteen perusteella. Tällöin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää oikeutetun etumme nojalla profilointiin esimerkiksi markkinointitarkoituksissa. JNS ei tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Lisäksi käytämme verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, jotta verkkosivumme toimisi oikein sekä parantaaksemme ja kehittääksemme käyttäjäkokemusta sekä kohdentaaksemme relevanttia markkinointia. Lue lisää käyttämistämme evästeistä, niiden käyttötarkoituksesta ja säilytysajoista Evästeselosteestamme.

5. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä?

Keräämme asiakas- ja tukijarekisteriin mm. seuraavia henkilötietoja:
– henkilön nimi
– ikä/syntymävuosi
– asema ja yritys/organisaatio
– yhteystietoja kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– asiakkuuden ja/tai muun yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta ja -tapa
– laskutustiedot ja maksusuoritukset
– asiakashistoria, asiakassuhdetta koskevat muistiinpanot ja muistiinpanot tapaamisista
– lahjoitustiedot ja testamenttilahjoitusten käsittelyssä tarvittavat tiedot
– koulu ja koululuokka taksvärkkikeräysten yhteydessä
– tieto eri uutiskirjeiden jakelulistalle kuulumisesta
– tieto suostumuksesta tai kiellosta suoramarkkinointiin
– tapahtumien asianmukaisen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot ruokavaliosta tai ruoka-ainerajoitteista
– kilpailun tai arvonnan kannalta tarpeelliset muut tiedot kuten esimerkiksi kilpailuun tai arvontaan osallistuvan meille toimittama valokuva ja kuvaajan nimi
– muut mahdolliset lahjoittamiseen, asiakkuuteen tai tukijakumppaneihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Keräämme asiakas- ja tukijarekisterin tiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi esimerkiksi meille lähettämiltäsi www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, tapahtumailmoittautumisista, kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä, maksutiedoista tai muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä tai henkilötietojen päivitys- ja hankintapalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Tällaisia ovat mm. Posti Oy:n kuluttajarekistereiden päivityspalvelu, Suomen Asiakastieto Oy:n päättäjärekisteri ja Profinderin yritys- ja kuluttajatietorekisterit.

Keräämme henkilötietoja myös käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia teknologioita verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Luovutamme lähtökohtaisesti henkilötietojasi vain silloin, kun se on tarpeen edellä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. JNS voi siirtää henkilötietojasi JNS:n lukuun toimiville palveluiden, viestinnän ja markkinoinnin tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille, tai muille yhteistyökumppaneilleen ja nämä tahot voivat käsitellä henkilötietojasi tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelytarkoituksia varten.

Asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa kumppaneitamme ovat mm. Sanoma Media Finland Oy, Barona Oy, Gainer Oy ja LiveRing Oy. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää IT-palvelujen tarjoajille, ohjelmistojen ylläpitäjille, kirjanpitotoimistolle, tai muille vastaaville alihankkijoille ja palveluntarjoajille. JNS huolehtii tarvittavien Tietosuojalainsäädännön mukaisten sopimusten tekemisestä tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

Mikäli osallistut johonkin muisto- tai merkkipäiväkeräykseen lahjoituksella, toimitamme nimesi kyseisen keräyksen järjestäjälle. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, joissa lainsäädäntö tai viranomaismääräys näin edellyttää.

Huomioithan, että verkkosivuillamme olevien evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisen kautta kolmannet osapuolet voivat käsitellä evästeiden kautta kerättyjä tietoja.

JNS tai sen palveluntarjoajat saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteuttamisessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain asianmukaisen siirtoperusteen nojalla ja Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

7. Yhteisrekisterinpitäjyys

Kun JNS ylläpitää sivuja Facebookissa ja Instagramissa, JNS ja Meta Platforms Ireland Ltd. (”Facebook”) ovat soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä JNS:n Facebook- ja Instagram sivujen osalta. Henkilötietojasi käytetään mm. JNS:n työstä, säätiön järjestämistä tapahtumista ja lahjoitusten käytöstä kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, markkinointiin, mainosten ostamiseen Facebookilta ja mainosten toimivuuden mittaamiseen sekä tiedottamisen parempaan kohdistamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

JNS kerää Facebook- ja Instagram-sivujensa kautta tietoja mm. sivujen tykkäyksistä ja muista reaktioista, kommenteista, vierailuista ja julkaisuiden näkyvyydestä sekä kilpailujen yhteydessä jätetyistä henkilötiedoista. JNS saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Rekisteröity voi antaa muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa.

Olemme myös soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin kanssa verkkosivuillamme olevien Facebookin sosiaalisen median liitännäisten ja tiettyjen Facebookin mainosverkostoihin liittyvien palveluiden evästeiden osalta. Voit lukea evästeistä ja sosiaalisen median liitännäisistä lisää Evästeselosteestamme.

Facebookin tietosuojaselosteesta voit lukea lisää miten ja millä oikeusperusteella Facebook osaltaan käsittelee tietojasi sekä miten voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, joka kuvaa meidän ja Facebookin vastuut kerättyjen tietojen osalta. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi niiden tietojen osalta, joita Facebook käsittelee, tulee sinun olla yhteydessä Facebookiin.

Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla sivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun. Voit myös olla antamatta suostumustasi muille kuin ei-välttämättömille evästeille tullessasi verkkosivuillemme tai peruuttaa annetun suostumuksen.

8. Miten henkilötietojasi käsitellään ja suojataan?

JNS käsittelee henkilötietojasi ainoastaan niitä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, joiden toteuttamiseksi tiedot on alun perin kerätty. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvaaminen esimerkiksi luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä suojataan henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät henkilötiedot esimerkiksi palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialalla yleisesti käytössä olevin ja hyväksyttävin teknisin keinoin. Työasemat ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lisäksi käytössämme on työasemien keskivaiheinen tunnistautuminen. Säilytämme manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin heidän tehtäviensä edellyttämissä laajuuksissa. Työntekijöitämme kokee salassapitovelvollisuus.

9. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia säilytysaikoja ja säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi (esim. sopimuksen voimassaoloajan).

10. Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet asiakas- ja tukijarekisteriin tallennettuja henkilötietojasi koskien:

– Oikeus saada pääsy ja tarkastaa tietosi: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin asiakas- ja tukijarekisterissä oleviin henkilötietoihisi sekä tarkastaa henkilötietosi.
– Oikeus tietojesi korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on alun perin kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, taikka jos epäilet henkilötietoja käsiteltävän lainvastaisesti, tai mikäli henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Huomioithan, että henkilötietojesi poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että asiakaspalvelukokemuksesi heikkenee, et voi enää olla kuukausilahjoittaja tai et saa meiltä enää uutiskirjettä tai tietoa hankkeidemme etenemisestä.
– Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun käsittely perustuu JNS:n oikeutettuun etuun. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa JNS voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointi) ilman eri perusteluja. Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että asiakaspalvelukokemuksesi heikentyy, et voi enää olla kuukausilahjoittaja tai et saa meiltä enää uutiskirjettä tai tietoa hankkeidemme etenemisestä.
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää JNS:lle toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet osallisena. JNS toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
– Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus ottamalla meihin yhteyttä.

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, haluat saada henkilötietojesi käsittelystä lisätietoja tai sinulla on niiden käsittelystä huomautettavaa, voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rekisteri(a)jnfoundation.fi.

11. Valitus valvontaviranomaiselle

JNS:n tavoitteena on aina ratkaista henkilötietojesi käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli JNS ei mielestäsi ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 HELSINKI
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme, ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaselosteeseen on tehty seuraavat päivitykset:

– Päivitys 30.11.2021. Tarkennettiin ja selvennettiin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia sekä lisätty, että saatamme kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä.
– Päivitys 31.1.2023. Selosteeseen lisättiin, että henkilötietoja voidaan kerätä myös henkilötietojen päivitys- ja hankintapalveluita tarjoavilta yrityksiltä.
– Päivitys 10.5.2023. Yhdistettiin asiakas- ja tukijarekisterin sekä arvontojen ja kilpailujen rekisterin tietosuojaseloste, ja vaihdetiin dokumentin nimeksi John Nurmisen Säätiön konsernin asiakas- ja tukijarekisterin tietosuojaseloste. Täsmennettiin mistä julkisista tietolähteistä henkilötietoja hankitaan, sekä kenelle asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa lukuumme toimimille kumppaneille henkilötietoja voidaan luovuttaa.


John Nurmisen Säätiön sidosryhmärekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Tämä John Nurmisen Säätiö sr:n (jäljempänä ”JNS” tai ”me”) sidosryhmärekisteriä koskeva tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on laadittu 29.5.2018 ja päivitetty 30.11.2021. Kerromme tässä Tietosuojaselosteessa tarkemmin, miten JNS kerää ja käsittelee eri sidosryhmiimme kuuluvien henkilöiden henkilötietoja. Löydät tästä Tietosuojaselosteesta myös lisätietoa oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.
JNS kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä asianmukaisesti tämän Tietosuojaselosteen sekä Euroopan unionin (”EU”) yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan lainsäädännön (yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) vaatimalla tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

John Nurmisen Säätiö sr
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
info(a)jnfoundation.fi

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Anni Kujala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Rekisterin nimi

John Nurmisen Säätiön sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja hoitaaksemme ja kehittääksemme yhteydenpitoa sekä yhteistyösuhteita esimerkiksi hankepartnereidemme, ministeriöiden, viranomaisten ja palveluntarjoajiemme yhteyshenkilöiden, median edustajien, Itämeripäivän kumppanien sekä hankkeillemme asetettujen ohjausryhmien jäsenten kanssa. Lisäksi JNS voi lähestyä potentiaalisten kumppaniyritysten työntekijöitä, joiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi sidosryhmäyhteistyö, sponsorointi tai vastuullisuusasiat hankkiakseen uusia kumppaniyrityksiä. Keräämme rekisteröidyistä ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:

– JNS:n meneillään olevista hankkeista viestiminen
– JNS:n toiminnasta tiedottaminen
– Lehdistötiedotteiden jakelu ja mediakutsujen toimittaminen
– Ohjausryhmien kokousten koolle kutsuminen
– JNS:n tilaisuuksiin ja tapahtumiin kutsuminen
– Muu yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
– Itämeripäivän tapahtumien, tekojen ja muiden yhteydenottojen hallinta
– Uusien yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten kumppaniyritysten kontaktointi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sidosryhmien osalta sopimuksen täytäntöönpano ja JNS:n oikeutettu etu. JNS ei tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia.
Voimme lisäksi käsitellä sidosryhmiimme kuuluvien organisaatioiden palveluksessa toimivien henkilöiden tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointimme käsittää pääsääntöisesti sähköisesti tai postitse lähetettävän uutiskirjeemme, joka sisältää tietoja JNS:n hankkeiden etenemisestä sekä muista ajankohtaisista asioista, joiden uskomme kiinnostavan sidosryhmiämme ja heidän palveluksessaan olevia henkilöitä. Säätiön uutiskirje lähetetään vain niille henkilöille, jotka ovat nimenomaisesti sen tilanneet. Henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi käytämme verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, jotta verkkosivumme toimisi oikein sekä parantaaksemme ja kehittääksemme käyttäjäkokemusta sekä kohdentaaksemme relevanttia markkinointia. Lue lisää käyttämistämme evästeistä, niiden käyttötarkoituksesta ja säilytysajoista Evästeselosteestamme.

5. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä?

Keräämme sidosryhmärekisteriin mm. seuraavia henkilötietoja:

– henkilön nimi
– asema ja yritys/organisaatio
– yhteystietoja (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– tieto suostumuksesta tai kiellosta suoramarkkinointiin
– tieto eri uutiskirjeiden jakelulistalle kuulumisesta
– yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta ja -tapa
– sidosryhmäsuhdetta koskevat muistiinpanot ja muistiinpanot tapaamisista
– muut mahdolliset yhteistyöhön liittyvät tarpeelliset tiedot
– muut tapahtumien asianmukaisen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot ruokavaliosta tai ruoka-ainerajoitteista.

Keräämme sidosryhmärekisterin tiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi esimerkiksi meille lähettämiltäsi www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa sidosryhmiimme kuuluvat henkilöt luovuttavat tietojaan. Lisäksi saatamme kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä sekä ei-kaupallisiin tarkoituksiin kolmansilta osapuolilta esimerkiksi suositusten perusteella.

Keräämme henkilötietoja myös käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia teknologioita verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Siirrämme lähtökohtaisesti henkilötietojasi vain silloin, kun se on tarpeen edellä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

JNS voi siirtää henkilötietojasi JNS:n lukuun toimiville palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille tai muille yhteistyökumppaneilleen ja nämä tahot voivat käsitellä henkilötietojasi tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelytarkoituksia varten. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää IT- tai vastaaville muille alihankkijoille ja palveluntarjoajille. JNS huolehtii tarvittavien Tietosuojalainsäädännön mukaisten sopimusten tekemisestä tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille tahoille ilman, että olet hyväksynyt tietojesi luovutuksen. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi esimerkiksi tilanteissa, joissa lainsäädäntö tai viranomaismääräys näin edellyttää. Lisäksi saatamme luovuttaa hanketta rahoittavan tahon, kuten esimerkiksi Euroopan Unionin niin edellyttäessä, hankkeeseen liittyvien tapahtumien osallistujalistoja rahoittajalle, jotta rahoittaja voi tarkistaa hankkeen tavoitteiden toteutumisen sekä täyttää lakisääteiset velvollisuutensa.

Huomioithan, että verkkosivuillamme olevien evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisen kautta kolmannet osapuolet voivat käsitellä evästeiden kautta kerättyjä tietoja.

JNS tai sen palveluntarjoajat saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteuttamisessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain asianmukaisen siirtoperusteen nojalla ja Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

7. Yhteisrekisterinpitäjyys

Kun JNS ylläpitää sivuja Facebookissa ja Instagramissa, JNS ja Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) ovat soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä JNS:n Facebook- ja Instagram sivujen osalta. Henkilötietojasi käytetään mm. JNS:n työstä, JNS:n järjestämistä tapahtumista ja lahjoitusten käytöstä kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, markkinointiin, mainosten ostamiseen Facebookilta ja mainosten toimivuuden mittaamiseen sekä tiedottamisen parempaan kohdistamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Kilpailuja järjestettäessä tietoja käsitellään kilpailun yhteydessä ilmoitetun erillisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

JNS kerää Facebook- ja Instagram-sivujensa kautta tietoja mm. sivujen tykkäyksistä ja muista reaktioista, kommenteista, vierailuista ja julkaisuiden näkyvyydestä sekä kilpailujen yhteydessä jätetyistä henkilötiedoista. JNS saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Rekisteröity voi antaa muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa. Tietoja ei yhdistetä muiden henkilörekisterien tietoihin ilman rekisteröidyn suostumusta ja informointia.

Olemme myös soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin kanssa verkkosivuillamme olevien Facebookin sosiaalisen median liitännäisten ja tiettyjen Facebookin mainosverkostoihin liittyvien palveluiden evästeiden osalta. Voit lukea evästeistä ja sosiaalisen median liitännäisistä lisää Evästeselosteestamme.

Facebookin tietosuojaselosteesta voit lukea lisää miten ja millä oikeusperusteella Facebook osaltaan käsittelee tietojasi sekä miten voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, joka kuvaa meidän ja Facebookin vastuut kerättyjen tietojen osalta. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi niiden tietojen osalta, joita Facebook käsittelee, tulee sinun olla yhteydessä Facebookiin. Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla sivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun. Voit myös olla antamatta suostumustasi muille kuin ei-välttämättömille evästeille tullessasi verkkosivuillemme tai peruuttaa annetun suostumuksen.

8. Miten henkilötietojasi käsitellään ja suojataan?

NS käsittelee henkilötietojasi ainoastaan niitä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, joiden toteuttamiseksi tiedot on alun perin kerätty. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvaaminen esimerkiksi luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä suojataan henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät henkilötiedot esimerkiksi palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialalla yleisesti käytössä olevin ja hyväksyttävin teknisin keinoin. Työasemat ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lisäksi käytössämme on työasemien keskivaiheinen tunnistautuminen. Säilytämme manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin heidän tehtäviensä edellyttämissä laajuuksissa.

9. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia säilytysaikoja ja säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi (esim. sopimuksen voimassaoloajan).

10. Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet sidosryhmärekisteriin tallennettuja henkilötietojasi koskien:

– Oikeus saada pääsy ja tarkastaa tietosi: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin sidosryhmärekisterissä oleviin henkilötietoihisi sekä tarkastaa henkilötietosi.
– Oikeus tietojesi korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on alun perin kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, taikka jos epäilet henkilötietoja käsiteltävän lainvastaisesti, tai mikäli henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Huomioithan, että henkilötietojesi poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että et saa enää kutsuja tilaisuuksiimme tai uutiskirjettämme.
– Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun käsittely perustuu JNS:n oikeutettuun etuun. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa JNS voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman eri perusteluja. Huomioithan, että pyyntösi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä voi johtaa esimerkiksi siihen, että et saa enää kutsuja tilaisuuksiimme tai uutiskirjettämme.
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää JNS:lle toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet osallisena. JNS toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
– Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus ottamalla meihin yhteyttä.

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, haluat saada henkilötietojesi käsittelystä lisätietoja tai sinulla on niiden käsittelystä huomautettavaa, voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rekisteri(a)jnfoundation.fi.

11. Valitus valvontaviranomaiselle

JNS:n tavoitteena on aina ratkaista henkilötietojesi käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli JNS ei mielestäsi ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 HELSINKI
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme, ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


John Nurmisen Säätiön Rekrytointi- ja käsikirjoitusrekisteri

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yhteisöihin. Uuden asetuksen keskeisenä tavoitteena on korostaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Tässä John Nurmisen Säätiö sr:n (myöhemmin Säätiö) tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka tietoja käytetään. Tietosuojaselosteesta löydät myös lisätietoa rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

John Nurmisen Säätiö sr
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö

Anni Kujala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Rekisterin nimi

John Nurmisen Säätiön Rekrytointi- ja käsikirjoitusrekisteri

4. Miten voimme käyttää tietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietoja hallinnoidaksemme työnhakuprosessia rekisteröidyn hakiessa työpaikkaa John Nurmisen Säätiöltä tai tarjotessa kirjaa kustannettavaksi. Lisäksi voimme käsitellä tietoja erilaisiin tilastollisiin tarkoituksiin liittyen, jolloin käsitellyt tiedot on pääasiallisesti pseudonymisoitu siten, ettei tietoja voi enää yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Keräämme rekisteröidyistä aina ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot.

Työnhaku
Henkilötietojen käytön tarkoitus on rekrytointitoimenpiteiden toteuttaminen ja hallinnointi, hakemusten käsitteleminen, työnhakijan soveltuvuuden arvioiminen sekä työnhakuun ja rekrytointiin liittyvä yhteydenpito. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu.

Käsikirjoituksen tarjoaminen
Henkilötietojen käytön tarkoitus kustannusprojektin arviointi ja hallinnointi, käsikirjoituksen arvioiminen ja yhteydenpito. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu.

5. Mitä tietoja tallennamme

Voimme tallentaa työnhakijoilta esimerkiksi seuraavat tiedot:

Tunnistetiedot kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Työnhaku: Muut tiedot kuten koulutustiedot (kuten tutkintonimike, oppilaitos), työkokemustiedot (kuten työnantajat, tehtävänimikkeet, työsuhteiden kestot), kielitaito, mahdolliset soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, haettava työpaikka ja muut työnhakijan itse hakemuksessa antamat tiedot.

Käsikirjoitus: Muut tiedot kuten koulutustiedot, aikaisemmin julkaistut teokset, kirjan käsikirjoitus.

6. Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Oma-aloitteisesti meille lähetettyjä työhakemuksia säilytämme maksimissaan 12 kk ja ilmoitukseen vastauksena lähetettyjä hakemuksia maksimissaan 6 kk.

7. Mistä keräämme tietoja

Keräämme tietosi pääasiallisesti suoraan sinulta hakemuksesta, kirjeestä sekä mahdollisesta haastattelusta. Voimme lain sallimissa rajoissa saada tietoja myös muista lähteistä, kuten rekrytointitapauksessa ulkopuoliselta soveltuvuusarvioinnin suorittajalta. Näissä tapauksissa pyydämme lähtökohtaisesti suostumuksesi tietojen keräämiseen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa henkilötietoja omiin rekistereihimme kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Emme luovuta tietoja omaan tai Säätiön lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen tai nimenomaisten säädösten mukaan. Voimme siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymissä puitteissa.

9. Kuinka suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus esimerkiksi luvattoman ja lainvastaisen käsittelyn varalta sekä suojataan tietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot esimerkiksi palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Säilytämme manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä omilla työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin.

10. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä rekisteröityjen oikeuksista säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Asetus tuo rekisteröidyille myös joitakin uusia oikeuksia. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet liittyen Säätiön hallussa oleviin henkilötietoihisi:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä tutustua sinusta mahdollisesti keräämiimme henkilötietoihin.

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai epätarkkoja, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista esimerkiksi toimittamalla lisäselvitystä tiedoista.

c) Oikeus vaatia tietojen poistamista eli oikeus tulla unohdetuksi. Voit vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tilanteissa:

– Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joiden toteuttamiseksi ne alun perin kerättiin, eikä tietojen säilyttämiselle ole muuta hyväksyttävää syytä.
– Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, ja peruutat suostumuksesi eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
– Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
– Tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
– Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, ja tiedot on kerätty tarjottaessa tietoyhteiskunnan palveluja suoraan lapselle.

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos kiistät käsittelemiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut oikeuttamme käsitellä tietojasi.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanemiseen ja tietoja on käsitelty ainoastaan automaattisesti. Tällöin sinulla on oikeus saada tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Huomioithan, että toisinaan tietojen säilyttäminen ja käyttäminen voi olla välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tietosuojaselosteesta vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2). Voimme tarvittaessa pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Vastaamme pyyntöön mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteydenotto Säätiöön tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit aina olla yhteydessä tietosuojaselosteesta vastaavaan yhteyshenkilöömme sähköpostitse (rekisteri(a)jnfoundation.fi) tai kirjeitse (Pasilankatu 2, 00240 Helsinki).

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme, ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Baltic Sea Services Oy:n yhteistyökumppanirekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Tämä Baltic Sea Services Oy:n (jäljempänä ”BSS” tai ”me”) yhteistyökumppanirekisteriä koskeva tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on laadittu 27.12.2021. Kerromme tässä Tietosuojaselosteessa, miten BSS kerää ja käsittelee kumppaniemme henkilötietoja. Löydät tästä Tietosuojaselosteesta myös lisätietoa oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.
BSS kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä asianmukaisesti tämän Tietosuojaselosteen sekä Euroopan unionin (”EU”) yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan lainsäädännön (yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) vaatimalla tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Baltic Sea Services Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Sonja Karjalainen
Baltic Sea Services Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
myynti(a)balticseaservices.fi
+358 40 77 59 148

3. Rekisterin nimi

Baltic Sea Services Oy:n yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Käytämme henkilötietoja hoitaaksemme ja kehittääksemme yhteydenpitoa sekä yhteistyösuhteita esimerkiksi palveluntarjoajiemme yhteyshenkilöiden kanssa. Lisäksi BSS voi lähestyä potentiaalisten kumppaniyritysten työntekijöitä hankkiakseen uusia kumppaniyrityksiä. Keräämme rekisteröidyistä ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:
– BSS:n toiminnasta tiedottaminen
– BSS:n tilaisuuksiin ja tapahtumiin kutsuminen
– Muu yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
– Uusien yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten kumppaniyritysten kontaktointi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sidosryhmien osalta sopimuksen täytäntöönpano ja BSS:n oikeutettu etu.

Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Saatamme lisäksi käyttää henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella markkinoidaksemme puhelimitse tai kirjeitse esimerkiksi tuotteitamme tai toimintaamme taikka
lähettääksemme aiemman asiakassuhteen perusteella sähköistä suoramarkkinointia vastaavista tuotteista tai palveluista. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää oikeutetun etumme nojalla profilointiin esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtyjen asiakasanalyysien yhteydessä.
Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

5. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä?

Keräämme yhteistyökumppanirekisteriin mm. seuraavia henkilötietoja:

– henkilön nimi
– asema ja yritys/organisaatio
– yhteystietoja kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– tieto eri uutiskirjeiden jakelulistalle kuulumisesta
– tieto suostumuksesta tai kiellosta suoramarkkinointiin
– asiakashistoria, asiakassuhdetta koskevat muistiinpanot ja muistiinpanot tapaamisista
– asiakkuuden ja/tai muun yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta ja -tapa
– laskutustiedot ja maksusuoritukset
– muut tapahtumien asianmukaisen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot ruokavaliosta tai ruoka-ainerajoitteista
– muut mahdolliset yhteistyöhön liittyvät tarpeelliset tiedot
– muut tapahtumien asianmukaisen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot ruokavaliosta tai ruoka-ainerajoitteista.

Keräämme yhteistyökumppanirekisterin tiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi esimerkiksi meille lähettämiltäsi www-lomakkeilta tai sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, tapahtumailmoittautumisista, maksutiedoista tai muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi. Lisäksi saatamme kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Siirrämme lähtökohtaisesti henkilötietojasi vain silloin, kun se on tarpeen edellä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

BSS voi siirtää henkilötietojasi BSS:n lukuun toimiville palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille tai muille yhteistyökumppaneilleen ja nämä tahot voivat käsitellä henkilötietojasi tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelytarkoituksia varten. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää IT-palvelujen tarjoajille, ohjelmistojen ylläpitäjille tai muille vastaaville alihankkijoille ja palveluntarjoajille. BSS huolehtii tarvittavien Tietosuojalainsäädännön mukaisten sopimusten tekemisestä tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille tahoille ilman, että olet hyväksynyt tietojesi luovutuksen. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi esimerkiksi tilanteissa, joissa lainsäädäntö tai viranomaismääräys näin edellyttää.

BSS tai sen palveluntarjoajat saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteuttamisessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain asianmukaisen siirtoperusteen nojalla ja Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Miten henkilötietojasi käsitellään ja suojataan?

BSS käsittelee henkilötietojasi ainoastaan niitä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, joiden toteuttamiseksi tiedot on alun perin kerätty. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvaaminen esimerkiksi luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä suojataan henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät henkilötiedot esimerkiksi palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialalla yleisesti käytössä olevin ja hyväksyttävin teknisin keinoin. Työasemat ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Säilytämme manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin heidän tehtäviensä edellyttämissä laajuuksissa. Työntekijöitämme kokee salassapitovelvollisuus.

8. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia säilytysaikoja ja säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi (esim. sopimuksen voimassaoloajan).

9. Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?

Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet yhteistyökumppanirekisteriin tallennettuja henkilötietojasi koskien:

– Oikeus saada pääsy ja tarkastaa tietosi: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin yhteistyökumppanirekisterissä oleviin henkilötietoihisi sekä tarkastaa henkilötietosi.
– Oikeus tietojesi korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on alun perin kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, taikka jos epäilet henkilötietoja käsiteltävän lainvastaisesti, tai mikäli henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Huomioithan, että henkilötietojesi poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että asiakaspalvelukokemuksesi heikkenee.
– Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun käsittely perustuu BSS:n oikeutettuun etuun. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa BSS voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointi) ilman eri perusteluja. Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että asiakaspalvelukokemuksesi heikentyy.
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää BSS:lle toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet osallisena. BSS toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
– Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus ottamalla meihin yhteyttä.

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, haluat saada henkilötietojesi käsittelystä lisätietoja tai sinulla on niiden käsittelystä huomautettavaa, voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti(a)balticseaservices.fi.

10. Valitus valvontaviranomaiselle

BSS:n tavoitteena on aina ratkaista henkilötietojesi käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli BSS ei mielestäsi ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 HELSINKI
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme, ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


John Nurmisen Säätiön Evästeseloste

Tämä John Nurmisen Säätiö sr:n ja sen tytäryhtiön Baltic Sea Services Oy:n (jäljempänä ”JNS” tai ”me”) evästeseloste on laadittu 4.12.2020 ja viimeksi päivitetty 5.3.2024. Kerromme tässä evästeselosteessa verkkosivuillamme johnnurmisensaatio.fi, puhdasmeri.fi, itameripaiva.fi, oursea.fi, seabasedmeasures.eu, sustainablebiogas.eu, nutritradebaltic.eu ja kauppa.johnnurmisensaatio.fi (jäljempänä yhdessä ”verkkosivut”) käyttämistämme evästeistä ja vastaavista teknologioista. Tässä evästeselosteessa annamme sinulle tarvittavat tiedot, jotta voit valita, että haluatko evästeitä tallennettavan laitteellesi. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä parantaaksemme ja kehittääksemme käyttäjäkokemusta sekä kohdentaaksemme verkkosivuillamme kävijöille relevanttia markkinointia.

Tämä evästeseloste muodostaa erottamattoman osan tietosuojaselosteitamme. Voit halutessasi katsoa lisätietoja muun muassa lainmukaisista oikeuksistasi tietosuojaselosteistamme, jotka löydätte täältä.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeillä (cookies) tarkoitetaan pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle laitteellesi käyttäessäsi verkkosivuja. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi ainoastaan suostumuksellasi, ellei kyse ole jäljempänä tarkemmin määriteltävistä välttämättömistä evästeistä.

2. Minkälaisia evästeitä on käytössä JNS:n verkkosivuilla ja mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?

Käytämme JNS:n verkkosivuilla evästeitä eri tarkoituksiin. Tiedot eri evästeryhmien käyttötarkoituksista, sekä yksityiskohtaiset tiedot evästeistä ja kunkin niistä käyttötarkoituksesta löydät evästebanneristamme. Siltä osin kuin evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston toiminnan tai muun palvelun tarjoamiseksi, käsittelemme evästeitä vain niihin antamasi suostumuksen perusteella.

Pysyvät ja istuntokohtaiset evästeet
JNS:n verkkosivuilla on käytössä pysyviä ja istuntokohtaisia evästeitä. Pysyvä eväste jää laitteeseesi suljettuasi selaimen ja se pysyy voimassa sille asetettuun määräpäivään asti (ellei käyttäjä poista sitä ennen määräpäivää). Istuntoeväste sen sijaan lakkaa olemasta voimassa istunnon päätyttyä, kun suljet selaimen.

Välttämättömät ja ei-välttämättömät evästeet
Verkkosivuillamme olevat evästeet voidaan jakaa välttämättömiin ja ei-välttämättömiin/markkinointievästeisiin.

– Välttämättömät evästeet: JNS:n verkkosivuilla on evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta verkkosivu toimii kunnolla. Verkkosivullamme käytössä olevat evästeet liittyvät esimerkiksi ostoskorin hallintaan ja kielivalinnan muistamiseen. Jos et hyväksy välttämättömiä evästeitä, et pysty käyttämään kaikkia verkkosivujemme ominaisuuksia.

– Ei-välttämättömät/markkinointievästeet: JNS verkkosivuilla on käytössä myös ei-välttämättömiä evästeitä kuten markkinointi- ja analytiikkaevästeitä. Näiden evästeiden tarkoitus on esimerkiksi verkkosivujemme käytön mittaaminen, verkkosivujen käyttäjäkokemuksen kehittäminen sekä markkinoinnin kohdentaminen.

Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet
JNS:n verkkosivuilla on käytössä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä.

– Ensimmäisen osapuolen evästeet: Ensimmäisen osapuolen evästeet tarkoittavat evästeitä, jotka tallentaa sivusto, jolla vierailet.

– Kolmannen osapuolen evästeet: JNS:n verkkosivuilla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, jotka ovat jonkun kolmannen osapuolen asentamia evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä hyödynnetään esimerkiksi analytiikan ja markkinoinnin yhteydessä.

3. Evästeet

Saat evästebanneristamme kulloinkin ajankohtaiset tiedot sivuston käyttämistä evästeistä kohdan ”Näytä toimittajan tiedot” -linkin kautta. Bannerin kautta saat tietoa siitä kerääkö eväste tietoa ensimmäisen (JNS) vai kolmannen osapuolen tarkoituksiin (”Tyyppi” ja ”Isäntä”), kuinka pitkään eväste kerää tietoja laitteellasi (”Kesto”), mihin tunnistettuun evästeluokkaan se tarkoituksensa mukaisesti kuuluu (”Luokka”) sekä lyhyen kuvauksen evästeestä (”Kuvaus”).

Huomioithan, että muiden kuin välttämättömien evästeiden kautta kerättyjä tietoja saatetaan siirtää palveluntarjoajillemme, kuten verkkosivutoimittajillemme, toimintamme kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi evästebannerissa kuvatulla tavalla.

4. Kolmannen osapuolen evästeet, sosiaalisen median liitännäiset ja verkkojäljitteet

Käytämme JNS:n verkkosivuilla myös muita kuin JNS:n itse hallinnoimia evästeitä (kolmannen osapuolen evästeet), sekä muita teknologioita, jotka keräävät sinusta tietoja evästeiden kaltaisesti. Verkkojäljitteisiin ja muihin teknologioihin sovelletaan samoja periaatteita kuin evästeisiin, eli niitä käytetään vain suostumuksellasi (muut kuin välttämättömät) sekä esittämiesi pyyntöjen mukaan. Se mitä muualla tässä selosteessa kerrotaan evästeistä, koskee myös soveltuvin osin verkkojäljitteitä ja muita teknologioita.

Kolmannen osapuolen evästeet
Verkkosivuillamme käytössä olevien kolmannen osapuolen evästeiden osalta sinun tulee tarkistaa kolmannen osapuolen tietosuojaa ja evästeitä koskevista käytännöistä, miten kolmasosapuoli käyttää evästeitä. Voit tutustua esimerkiksi:

Googlen tietosuojaselosteeseen tästä. Lisäksi löydät lisätietoja Google Analyticsista Google Analyticsin verkkosivulta. Voit estää Google Analytics- palvelun asentamalla selaimeesi seuraavan lisäohjelman: Google Analytics opt-out add-on.

– Facebookin tietosuojakäytäntöön tästä.
– Vimeon tietosuojaselosteeseen tästä.
– Hotjarin tietosuojaselosteeseen tästä.
– Appnexuksen tietosuojaselosteeseen tästä.
– Sanoman tietosuojaselosteeseen tästä.

Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkosivuillamme voi olla lisäksi niin kutsuttuja sosiaalisen median liitännäisiä (social media plugin). Näiden sosiaalisen median liitännäisten tarkoituksena on mahdollistaa se, että verkkosivujemme vierailijat voivat halutessaan esimerkiksi jakaa verkkosivujemme sisältöä sosiaalisen median tileillään. Huomaa, että jos jaat esimerkiksi verkkosivujemme sisältöä, kolmas osapuoli, kuten Facebook, voi saada teknisiä tietoja selaimestasi, IP-osoitteestasi ja sivuista, joilla vierailet.
Liitännäisten palveluntarjoajien palveluihin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojaan liittyviä käytäntöjä sekä käyttö- ja muita ehtoja. Seuraavien linkkien takaa löydät niiden palveluiden tietosuojaselosteet, joihin liittyviä liitännäisiä verkkosivuillamme on:
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

Verkkojäljitteet
Lisäksi JNS:llä voi olla käytössä muita teknologiota, jotka suorittavat vastaavia toimintoja kuin evästeet, kuten erilaisia verkkojäljitteitä. Verkkojäljite voi olla esimerkiksi yhden pikselin kokoinen näkymätön kuvatiedosto, joka voidaan sisällyttää verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.

Esimerkiksi sähköisen uutiskirjeemme lähetysjärjestelmä hyödyntää verkkojäljitettä. Verkkojäljitteen avulla saamme tietoja siitä, että oletko avannut lähettämämme uutiskirjeen, mitkä uutiset olet avannut uutiskirjeestä, uutiskirjeen avauskertojen lukumäärän, IP-osoitteesi ja ajankohdan, jolloin olet avannut uutiskirjeviestin tai uutisen. Käytämme näitä tietoja markkinointitarkoituksissa kehittääksemme uutiskirjeen sisältöä ja tavoittaaksemme paremmin toiminnastamme kiinnostuneita tahoja. Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja voit milloin tahansa peruuttaa tilauksesi.

Huomaathan, että kolmannen osapuolen evästeiden, sosiaalisen median liitännäisten ja verkkojäljitteiden kautta kertyviä tietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön sekä lähettää ja tallentaa palvelimille Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

5. Evästeasetusten muuttaminen

Voit antaa suostumuksen evästeiden käsittelyyn ja milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen evästebannerin kautta. Voit myös vaikuttaa evästeiden käsittelyyn soveltuvalla verkkoselaimella ja sen asetuksissa.

Suurin osa verkkoselaimista mahdollistaa evästeiden hallinnan myös verkkoselaimen asetusten avulla. Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit esimerkiksi estää evästeiden vastaanottamisen. Huomioithan, että jos muokkaat verkkoselaimesi evästeasetuksia tai estät evästeiden käytön verkkoselaimellasi tai laitteellasi, verkkosivujemme palvelut eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla eivätkä verkkosivujemme kaikki ominaisuudet ole välttämättä käytettävissäsi.

Käyttämästäsi verkkoselaimesta riippuu, kuinka voit estää evästeiden vastaanottamisen tai muuttaa evästeitä koskevia asetuksia. Seuraavien linkkien takaa löydät tietoa siitä, kuinka evästeasetuksia voi muokata suosituimmissa verkkoselaimissa:

Safari
Google Chrome
Edge
Mozilla Firefox

Lisätietoja evästeistä löytyy osoitteesta:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

6. Yhteydenotto ja oikeuksien käyttö

Jos sinulla on kysyttävää evästeistä tai tästä evästeselosteesta, voit aina olla yhteydessä yhteyshenkilöömme sähköpostitse (rekisteri(a)jnfoundation.fi).

Mikäli haluat saada lisää tietoa siitä, miten käsittelemme evästeiden avulla kerättyjä henkilötietoja, tai käyttää soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, käytä tietosuojaselosteessamme annettuja ohjeita ja yhteystietoja.

Haku