Hyppää sisältöön
Etusivu
Yrityksille
Yritysvastuu

Yrityksen vastuullisuus

toiminnassa huomioon? Minkälaisia vaikutuksia yrityksessäsi on tunnistettu ympäristöön – Itämereen?  Miten luonnon monimuotoisuuden vaaliminen näkyy yrityksesi vastuullisuusstrategiassa?

Kun ympäristövastuu on yrityksellesi tärkeää, Itämeren huomioiminen strategiassa nostaa vastuullisuustyönne tasoa, pienentää liiketoimintariskejänne ja lisää liiketoimintamahdollisuuksianne

Tilaa ajankohtainen Itämeri-opas

Teimme sinulle oppaan matkallesi kohti Itämeri-vastuullisempaa toimintaa. Oppaan avulla perehdyt Itämereen ja ilmastonmuutokseen, saat ideoita yrityksesi ympäristövastuullisuuteen ja opit lisää vastuullisuustrendeistä.

Yritysvastuulla on yhä suurempi rooli yritysten liiketoiminnassa. Sidosryhmien odotukset ovat tässä avainasemassa.  Yritysten edellytetään tunnistavan oman toimintansa olennaiset vaikutukset ja toimivan esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Yritysten odotetaan myös luovan vastuullisia ratkaisuja ja toimintamalleja.  Nämä odotukset näkyvät yritystoiminnan lisääntyvässä säätelyssä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vastuullisuuteen liitetään usein lyhenne ESG (Environmental, Social ja Governance), jolla tarkoitetaan ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa sekä vastuullisuustyön mittaamista ja konkretisoimista näiden osalta. 

Yritykset näkevät vastuullisuustyön myös yhä useammin keinona tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja saavuttaa strategista kilpailuetua. Vastuullisuus on yritysten olemassaolon edellytys. Vastuullisuus näkyy suoraan yritysten tuloksissa. Sen avulla vastataan asiakkaiden, sijoittajien sekä muiden sidosryhmien vaatimuksiin ja houkutellaan yrityksiin parhaat osaajat. Yritysvastuu on riskien hallintaa mutta myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista sekä investoimista tulevaisuuteen.  

Yritykset voivat toteuttaa vastuullisuutta monin eri tavoin. Läpinäkyvyys vastuullisuustyössä ja -viestinnässä sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa auttavat välttämään viherpesun ja saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. 

John Nurmisen Säätiön työn tukeminen on yritykselle vaikuttava tapa toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja olla mukana vaalimassa meriluonnon monimuotoisuutta sekä merikulttuuria. 

Kenen kanssa toimimme ja mitä odotamme kumppaneiltamme?

Kuva Pekka Tuuri
Kuva Pekka Tuuri

Lisätietoja yritysyhteistyöstä

vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.

Haku