Hyppää sisältöön
Etusivu
Itämeri
Meriliikenne

Meriliikenne

tankkeri merellä taustalla tuulivoimaloita

Laivaliikenne Itämerellä

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä. Itämerellä seilaa tankkereita, kauppalaivoja, rahtilaivoja, risteilyaluksia, matkustajaliikennettä ja huviveneitä.

Suomen viennistä ja tuonnista yli 90 % kulkee Itämeren kautta, joten meri on Suomelle erittäin tärkeä kuljetusväylä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on luokitellut Itämeren erityisen herkäksi merialueeksi (PSSA, Particularly Sensitive Sea Area), jota koskevat tiukemmat merenkulun säännöt kuin monia muita maailman meriä.

Itämeri on haastava merialue liikenteelle:

  • rannikko on matala
  • vedet ovat karikkoisia
  • risteävää liikennettä on paljon
  • jääolosuhteet saattavat olla hankalat
kaksi tankkerialusta ja silta
Meriliikennettä Itämerellä. Kuva: Ville-Veikko Intovuori, Traficom.

Itämeren öljyonnettomuudet

Kasvava meriliikenne ja lisääntyvä öljy- ja kemikaalikuljetusten määrä lisäävät vakavan onnettomuuden riskiä. Kylmissä oloissa esimerkiksi veteen joutunut öljy hajoaa hitaasti, ja sokkeloisissa saaristoissa öljyntorjunta on haastavaa. Suurella öljyonnettomuudella olisi pitkäkestoiset ja peruuttamattomasti vahingolliset vaikutukset meren ja merenrantojen eliöihin ja elinkeinoihin.

John Nurmisen Säätiön Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena oli pienentää merkittävästi öljyonnettomuuden todennäköisyyttä Suomenlahdella ja lisätä meriliikenteen turvallisuutta. Lue lisää:

Saaristo
Hankkeet
Tankkeriturvahanke

Loimme ENSI®-navigointipalvelun, jonka avulla pienensimme öljyonnettomuuden todennäköisyyttä Suomenlahdella ja lisäsimme merenkulun turvallisuutta.

meriliikennesatama
Lannoitelaivoja satamassa. Kuva: Eeva Tähtikarhu

Kemikaali- ja lannoitekuljetukset

Öljyn, tavaroiden ja ihmisten lisäksi Itämeren aalloilla kulkee tonneittain erilaisia kemikaaleja, joista osa on ympäristölle erittäin haitallisia.

Kemikaalialukset pesevät tankkinsa tyhjennettyään ne satamissa. Nykyinen lainsäädäntö rajoittaa tankkien huuhteluvesien laskemista mereen vain kaikkein vaarallisimpien aineiden osalta. Muiden haitallisten kemikaalien huuteluvesien päästöistä Itämerellä ei ole tarkkaa tietoa.

Tavoitteenamme on selvittää tankinhuuhteluvesien mukana mereen päätyvien kemikaalien määrää ja laatua, sekä kartoittaa mahdollisia ratkaisuja kemikaalipäästöjen kitkemiseksi. Lue lisää:

Säiliöalus satamassa
Hankkeet
Kemikaalialushanke

Vähennämme kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen.

Itämeren satamien läpi kulkee vuosittain myös yli 44 miljoonaa tonnia lannoitteita. Lannoitekuljetusten yhteydessä syntyy hävikkiä, josta osa päätyy suoraan rehevöittämään Itämerta.

Hävikkiä ja ravinnepäästöjä syntyy esimerkiksi lastausvaiheessa lastin pölytessä ja lannoitteiden joutuessa mereen joko suoraan tai lastauslaitureilta hulevesien mukana. Myös lannoitekuljetusten jälkeen alukset usein pesevät lastiruumansa avomerellä, jolloin lannoitejäämiä päätyy pesuveden mukana mereen.

Lannoitelaivaushankkeessamme etsitään ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä lannoitteiden käsittelyyn satamissa. Lue lisää:

Gdynian satama. Kuva: Eeva Tähtikarhu
Hankkeet
Lannoitelaivaushanke

Ehkäisemme lannoitteiden merikuljetuksista aiheutuvia ravinnepäästöjä Itämerellä.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku