Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Kemikaalialushanke

Kemikaalialushanke

John Nurmisen Säätiön ja Traficomin yhteisessä Kemikaalialushankkeessa pyritään vähentämään kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen. Hankkeen aluksi laaditaan riskinarviot, joiden avulla tunnistetaan kemikaalialusten tankinpesuun liittyvät haitallisimmat kemikaalipäästöt Suomen ja Ruotsin satamissa. Yhteistyöllä kemianteollisuuden yritysten, satamien ja varustamoiden kanssa etsitään ratkaisuita päästöjen vähentämiseksi. Keväällä 2023 hanke laajeni myös Ruotsiin yhteistyössä Coalition Clean Baltic -järjestön ja Transportsryrelsenin kanssa.

Tavoite
Vähentää kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen.
Aikataulu
2022-2024
Tilanne
Tunnistettu meriympäristölle haitallisimmat tankinpesuvesipäästöt ja aloitettu yhteistyö päästöjen vähentämiseksi Suomessa.
Yhteistyökumppanit
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Ruotsin liikennevirasto, Coalition Clean Baltic
Lokaatio
Suomi ja Ruotsi
Säiliöalus satamassa

Kemikaalialus satamassa. Kuva: Traficom

Lisätietoja:

Nestemäisiä irtolasteja eli kemikaaleja kuljettavien säiliöalusten tankinpesun yhteydessä mereen voi päätyä yhdellä kertaa satojakin litroja haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalisäiliöaluksilla on usein käytäntönä lastin purkamisen jälkeen pestä tankkinsa merivedellä matkalla seuraavaan lastaussatamaan. Kemikaalipitoiset pesuvedet saa kansainvälisen lainsäädännön mukaan päästää mereen tietyissä rajoissa. Laivan tulee olla kulussa vähintään 12 merimailin (n. 22 km) päästä lähimmästä rannasta ja meren syvyyden tulee olla vähintään 25 m. Käytännössä tämä johtaa siihen, että esimerkiksi matalalla Suomenlahdella tankinpesu keskittynyt varsin pienelle merialueelle.

Haitallisten aineiden päästöjen välttäminen on toivottavaa, vaikka pesuvedet laimenevatkin Itämereen sekoittuessaan. Kemikaalialushankkeen tavoitteena on tunnistaa kemikaalisäiliöalusten tankkien pesuun liittyvät haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalipäästöt Itämereen Suomen ja Ruotsin satamista. Samalla on tarkoitus löytää ratkaisuja sallittujen päästöjen vähentämiseksi. John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Ruotsin liikenneviraston sekä ruotsalaisen Coalition Clean Baltic -järjestön kanssa.

Haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalit ja niiden määrät arvioitu

Hankkeen aluksi laaditaan riskiarviot, joiden avulla tunnistettaan meriympäristölle ja ihmisen terveydelle potentiaalisesti suurinta haittaa aiheuttavat kemikaalit. Riskiarviossa huomioidaan kemikaalin haitallisuus ympäristölle, vaarallisuus ihmisen terveydelle sekä kemikaalin purkumäärät Suomen ja Ruotsin satamissa. Suomen osalta riskinarvio on jo valmistunut ja siihen perustuen hankkeessa etsitään ratkaisuja erityisesti styreenin, mäntyöljyn, butyyliakrylaatin ja vinyyliasetaatin lastijäämäpäästöjen vähentämiseksi. Näitä aineita käytetään kemianteollisuudessa muun muassa muovien, maalien, liimojen ja biopolttoaineiden tuotannossa.

Ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi etsitään yhteistyössä toimijoiden kanssa

Hankkeessa tehdään yhteistyötä satamien, kemianteollisuuden yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa parhaiden päästövähennyskeinojen löytämiseksi. Tankinpesusta johtuvaa kemikaalikuormaa voidaan vähentää esimerkiksi kehittämällä tankin tyhjennys- ja pesumenetelmiä sekä pesuvesien käsittelyä. Eri kemikaalien kohdalla toimivimmat ratkaisut voivat olla erilaisia, joten avainasemassa parhaiden ratkaisuiden etsimisessä ovat kyseisiä kemikaaleja käyttävät yritykset. Esimerkiksi mäntyöljylle ja styreenille on jo olemassa kustannustehokkaat tavat käsitellä tankinpesuvesiä maalla niin, että lastijäämät saadaan hyötykäyttöön eivätkä ne päädy mereen. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa parhaat käytännöt käyttöön kaikissa alan yrityksissä sekä Suomessa että Ruotsissa.


Yhteistyössä

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku