Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Lannoitelaivaushanke

Lannoitelaivaushanke

Ehkäisemme lannoitteiden merikuljetuksista aiheutuvia ravinnepäästöjä Itämerellä.

Tavoite
Ehkäistä lannoitteiden merikuljetuksista aiheutuvia ravinnepäästöjä koko Itämeren alueella.
Aikataulu
2020–2024
Tilanne
Kartoitettu Itämeren alueen satamien ravinnepäästöriskejä ja aloitettu konkreettinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa päästöjen vähentämiseksi.
Lokaatio
Itämeren rannikkovaltiot
Gdynian satama. Kuva: Eeva Tähtikarhu

Lisätietoja:

Itämeren suojelussa on tunnistettu uusi hyvin merkittävä ravinnepäästölähde: lannoitteiden merikuljetukset. Ravinnepäästöriski liittyy satamissa tapahtuvaan lannoitelastien lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä.

Itämerellä satamien läpi kulkee vuosittain yli 44 miljoonaa tonnia lannoitetta ja määrä on vain kasvussa. Lannoitekuljetuksista aiheutuu hävikkiä, josta osa päätyy suoraan rehevöittämään Itämerta. Lannoitelastauksissa ongelmana ovat muun muassa lannoitteiden huolimaton käsittely tai huonokuntoinen lastaustekniikka, jonka vuoksi helposti pölyävää lannoitetta kulkeutuu joko ilman tai hulevesien mukana ympäristöön. Lannoitekuljetuksen jälkeen alukset usein pesevät ruumansa avomerellä, jolloin ruumaan jääneet lannoitejäämät voivat päätyä pesuveden mukana suoraan mereen.

Mahdollisuus merkittävään ravinnevähennykseen

John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaushankkeen ensi vaiheessa selvitettiin lannoitekuljetuksiin liittyviä päästöriskejä, riskien mittaluokkaa sekä keinoja päästöjen vähentämiseksi. 

On osoittautunut, että vilkkaista lannoitesatamista voi kulkea mereen vuosittain jopa satoja kiloja fosforia ja satoja tonneja typpeä pelkästään hulevesien kautta. Tämä kuormitus vastaa mittaluokaltaan suuren kaupungin jätevedenpuhdistamoilta tulevaa ravinnekuormaa. Lannoitesatamat voivat siis olla hyvin merkittäviä pistemäisiä ravinnekuormituksen lähteitä. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että näitä päästöjä voidaan ehkäistä hyvin yksinkertaisin ja edullisin keinoin, kuten kiinnittämällä huomiota hävikin vähentämiseen ja hyviin siivouskäytäntöihin. 

Päästöjenvähennystoimet käyttöön lannoitesatamissa ympäri Itämerta

Olemme keränneet yhteen parhaita tekniikoita ja käytäntöjä päästöjen vähentämiseksi yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, varustamoiden, satamaoperaattoreiden ja lannoiteteollisuuden kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada jalkautettuja parhaita ravinnepäästöjä vähentäviä toimintatapoja mahdollisimman moneen lannoitesatamaan Itämeren alueella.

Hankkeessa on myös kehitetty menetelmä lannoitesatamien ravinnepäästöjen seurantaan.  Samalla hankkeessa tehdään yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa lannoitekuljetuksiin liittyvien ravinnepäästöjen valvonnan parantamiseksi ja parhaan tiedon välittämiseksi. 

Avaintekijänä yhteistyö

Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on laaja-alainen yhteistyö niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomen Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola kannustaa yhteistyöhön: ”Lannoitehävikki on tyypillinen haaste, jossa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken.”

Satamaoperaattoreiden toimitusjohtaja Juha Mutru jatkaa: ”Satamaoperaattorit ja rahtien omistajat tietävät nykykäytännöistä, ja siksi juuri heidän kanssaan on myös hyvä pohtia ratkaisuja. Suomessa toiminnanharjoittajilta löytyy nykyiselläänkin esimerkkejä meriympäristön hyvin huomioivista toimintatavoista ja -tekniikoista.”

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Merimaisema ja vene

Avullasi pelastamme Itämeren

Säännöllisten lahjoitusten avulla suojelemme meriluontoa, viestimme meren merkityksestä ja huolehdimme, että Itämeri säilyy myös tuleville sukupolville!

Haku