Hoppa till innehåll
Framsidan
Stiftelse
Hälsning från president

Republikens presidents hälsning

Östersjön är vårt unika hemmahav, och vi måste göra ansträngningar för dess livskraft. Östersjön mår inte bra. Blomningen av blågröna alger sommartid är ett tecken på övergödning av havet. Samtidigt försvagar klimatförändringar och naturförlust den marina miljön ytterligare. Att skydda Östersjön är inte bara vår plikt, utan också förnuftigt för vår ekonomi och Finlands anseende.

John Nurminens Stiftelse har i mer än 30 år gjort ett resultatrikt arbete för att rädda Östersjön. Det är viktigt att fortsätta detta arbete, för utan skyddsåtgärder skulle havets tillstånd bli ännu sämre. Vi kan dock inte överlåta ansvaret för att rädda havet till enskilda organisationer eller ens stater. Åtgärder behövs från oss alla, eftersom havet skyddas från land. När vi alla gör både stora och små insatser för att rädda Östersjön, ger vi även kommande generationer chansen att njuta av ett Östersjön som är rik på både havsnatur och -kultur och som lämpar sig för bad.

Alexander Stubb
Republikens president
Beskyddare av John Nurminens Stiftelse

Foto: Jussi Ratilainen, Republikens presidents kansli

Sök