Vi räddar Östersjön och dess arv

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Riksdagsvalet 2023: åtgärder för att rädda Östersjön

Riksdagsvalet 2023

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  34/40 genomförda havsmiljöprojekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  700 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  5 100 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  49 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

Lär dig om Östersjön!

Östersjön är ett unikt nordligt hav med bräckt vatten utan motsvarighet i hela världen. Vilken typ av liv finns det under dess vågor? Varför mår havet dåligt? Vad orsakar eutrofiering? Hur kan vi hjälpa havet att må bättre? Bekanta dig med avsnittet Östersjön på vår webbplats och lär dig mer om vårt älskade hemhav!

Webbutik

Marinböcker och skärgårdslivs produkter

Webbutik