Vi räddar Östersjön och dess arv

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  33/39 genomförda havsmiljöprojekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  700 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  5 100 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  49 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

Östersjön är starkt övergödd och det finns ett akut behov av att rädda den. För att göra det så enkelt som möjligt för dig att rädda Östersjön har vi, för att hedra vårt 30-åriga arbete, sammanställt 30 sätt att hjälpa Östersjön i vårt vardagliga liv.