Vi skyddar Östersjön och dess kulturarv

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Ta en resa till skärgården!

Med John Nurminens Stiftelses böcker kan du resa till den vackra skärgården. Raimo Sundelins bilder i verket “Meren muisti – Havets Minne” visar hur livet och naturens mångfald i den sydvästra skärgården har förändrats under årens lopp. “Meren maa – Havets land” hyllar den unika Åbolands skärgården med Ritva Kovalainens och Pekka Turunens bilder.

Besök butiken

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  33/39 genomförda havsmiljöprojekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  700 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  5 100 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  47 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

Hjälpa Östersjön

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar.

Tips för skyddet av Östersjön