Vi skyddar Östersjön och dess kulturarv

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Om oss

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Östersjön behöver företag

Med resultatrika och riktade åtgärder kan Östersjön ännu räddas. Genom att donera nu höjer du ditt företag till en nyckelroll. Kom med oss ​​för att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer!

Läs mer

Verksamhet som ger resultat

 • tulokset-6@3x
  30/38 genomförda Ett Rent Östersjön-projekt
 • tulokset-1@3x
  Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i S:t Petersburg
 • tulokset-6@3x
  Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent genom samarbete
 • tulokset-2@3x
  Innovationspris till Nutribute-gräsrotsfinansieringsplattformen
 • tulokset-2@3x
  ELO-stiftelsens matkulturpris till Närfiskprojektet
 • tulokset-5@3x
  650 000 kg vårdfiskad karpfisk från Östersjön
 • tulokset-7@3x
  3 600 hektar gipsbehandlade åkrar
 • tulokset-4@3x
  43 publicerade böcker
 • tulokset-2@3x
  4 Tieto-Finlandia-nomineringar
 • tulokset-3@3x
  över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
 • tulokset-6@3x
  Navigeringstjänst för förebyggande av oljekatastrofer

Delta

Hjälpa Östersjön

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar.

Tips för skyddet av Östersjön