Hoppa till innehåll

Övergödning

Levää merenpohjassa

Övergödning, dvs. eutrofiering, är Östersjöns största miljöproblem. Övergödningen av havet orsakas av näringsämnen.

Alltför mycket näringsämnen, särskilt kväve och fosfor, har runnit ut i havet i flera årtionden. Näringsämnena ger näring åt tillväxten av alger och vattenväxter i havet.

Åtgärder som vidtagits under de senaste 30 åren har minskat mängden näringsämnen som rinner ut i Östersjön med hälften, men övergödningen är fortfarande ett problem i Östersjön.

Levää merenpohjassa
Foto: Pekka Tuuri

Övergödningen ökar förlusten av biologisk mångfald

Varför är övergödning ett hot mot bevarandet av Östersjöns mångsidiga havsnatur?

  • övergödningen upprätthåller syrebrist på havets botten, och till exempel bottenlevande djur lider av detta
  • övergödningen gör vattnet grumligt, vilket minskar solljuset, vilket minskar det livsviktiga ljuset för växter som trivs på större djup i vattnet
  • övergödningen ger fart åt tillväxten av trådalger. Mängden trådalger i Östersjön har tredubblats.
  • trådalger undertrycker den fleråriga växtligheten, till exempel bandtångsängar och blåstångsskogar på stenbottnar
  • övergödningen ökar också tillväxten av blågröna alger

John Nurminens Stiftelses mål är ett levande Östersjön där det inte finns för mycket näringsämnen och alger, men där det finns tillräckligt med syre på botten och växt- och djurlivet i havet är mångskiftande och livskraftigt. Vår uppgift är att minska övergödningen i Östersjön.

Läs mer:

Östersjön Info
Näringsbelastning

Näringsämnen flödar ut i Östersjön från många olika källor, bland annat lant- och skogsbruk, transport och fiskodling.

traktori levittää kipsiä peltoon
Östersjön Info
Jordbruket

Lantbruk står för en stor del av näringsbelastningen i Östersjön. Det finns effektiva sätt att minska det.

Sök