Hoppa till innehåll
Framsidan
Stiftelse
Våra resultat

Resultat av vårt arbete

Vi har sedan 1992 vidtagit till sina effekter betydande och skalbara åtgärder för att rädda Östersjön.

Kuvaaja kuvaa neljää ihmistä pellon laidalla. Taustalla on traktori joka levittää kipsiä pellolle

För att rädda Östersjön krävs att man minskar övergödningen av havet, skyddar havsnaturen och förmedlar havets betydelse.

Vi värnar om havsnaturen och minskar den närings- och föroreningsbelastning som hamnar i havet

 • Minskad fosforbelastning i Finska viken med 75 procent sedan 2005
 • 34/43 avslutade havsmiljöprojekt
 • Permanent hemmamarknad och värdekedja för produkter tillverkade av karpfisk
 • Från och med 2023 hamnar inte talloljeutsläpp i Östersjön från de talloljefartyg som lossar sin last i finska hamnar
Vedenpohja
Mies uimassa

Vi stärker medvetenheten om och finländarnas förhållande till Östersjön

 • 49 publicerade böcker
 • Museisamling med 200 föremål i Helsingfors
 • Nordeuropas mest betydande privata samling av gamla Östersjökartor
 • Östersjödagen firas i nästan alla Östersjöländer
 • 2 000 barn i skolåldern nåddes under skolbesök som ordnades i samarbete med Naturförbundets Östersjöambassadörer
 • Östersjökalkylatorn för att illustrera det egna Östersjöfotavtrycket
 • Fyra nomineringar till Finlandiapriset i facklitteratur samt en Fordham Award

Vi påverkar det samhälleliga beslutsfattandet i Finland och internationellt

 • Policyrekommendationer för hantering av näringsämnen från biogasanläggningar
 • Införande av gipsbehandling i nationella vattenskyddsåtgärder
 • Räddningsåtgärder i Östersjön ingår i regeringsprogrammet 2023–2027
 • Samarbete med europeiska havsskyddsstiftelser vid plantering av bandtång
Valokuvaushetki ruovikon reunalla
Itämeren vedenalainen maisema, jossa meriajokasta kasvaa hiekkapohjalla.

Vårt arbete

Vad gör vi för att rädda Östersjön och dess arv?

Sök