Hoppa till innehåll

Klimatförändringen

Merenpohja Itämerellä

Klimatet värms upp, vilket förändrar Östersjön och påverkar naturen under vattnet på många sätt. Följderna av den globala uppvärmningen syns redan i havet. Klimatförändringens inverkan ökar även eutrofieringen i Östersjön ytterligare.

Klimatförändringen ökar eutrofieringen

Till följd av uppvärmningen har tiden med istäcke blivit kortare och en allt mindre del av Östersjön fryser på vintern. Den ökande nederbörden och de milda vintrarna utan snötäcke ökar näringsbelastningen som sköljs ut från land till Östersjön. Näringsbelastningen gör övergödningen av havet snabbare.

Det varma vattnet och den rikliga tillgången på fosfornäringsämnen i vattnet gynnar särskilt tillväxten av blågröna alger. När havsvattnet blir varmare ökar också syreförbrukningen på havets botten. Om syrebristen på havets botten blir värre, frigör de syrefria bottnarna mer näringsämnen som alger kan använda.

Lähikuva ahvenesta ja rakkohauru-levästä
Foto: Jukka Nurminen

Klimatförändringen påverkar havsnaturen och de marina arterna


Till följd av klimatförändringen är havet också varmare än tidigare. Det gäller hela vattenvolymen från ytvattnen till sänkorna på havets botten. Klimatförändringens effekter gynnar arter i Östersjön som inte lider av övergödningen och temperaturhöjningen i vattnet.

Uppvärmningen av havsvattnet förändrar näringskedjorna i Östersjön och påverkar hela dess undervattensmiljö på många sätt. En del av de nordliga arterna som anpassat sig till Östersjöns förhållanden kommer att väja undan om de inte kan anpassa sig till den snabbt framskridande förändringen.

Arter som behöver rent och svalt vatten, till exempel laxfiskar och lake, lider av de förändringar som övergödningen och klimatförändringen orsakar i havet. Karpfisk och gös trivs däremot också i grumliga och varma vatten.

I framtiden är det lättare för främmande sydliga arter att bosätta sig i Östersjön, och vissa nykomlingar kan vara ett hot mot ursprungliga arter i vårt hav. Utarmningen av arter försämrar havsnaturens förmåga att anpassa sig till de förändringar som uppvärmningen av klimatet medför.

myrskyävä meri
Foto: Raimo Sundelin

Nederbörden ökar

Klimatförändringen väntas öka nederbörden i norra Östersjöområdet. När flödet av sötvatten till Östersjön ökar, kommer vissa arter som härstammar från oceanerna att retirera till saltare vatten.

Flera nyckelarter i organismsamhällena längs Östersjökusten, såsom blåstång, bandtång och blåmussla, är av marint ursprung, och klimatförändringen kan på längre sikt medföra utmaningar för deras överlevnad i våra vatten.

Östersjön behöver ditt hjälp. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Merenpohja Itämerellä
Foto: Pekka Tuuri
ihminen roskapussin kanssa

Tips för skydd

De 10 mest effektiva tipsen för att skydda Östersjön

Sök