Hoppa till innehåll

John Nurminens Stiftelse

Bölegatan 2 | 00240 Helsingfors | FO-nummer 0895353-5 | info@jnfoundation.fi
Kundtjänst för donatorer: info@jnfoundation.fi

Webbutik:
I frågor som rör försäljning, marknadsföring eller produkter, vänligen kontakta vår dotterbolag Baltic Sea Services Oy via e-post:

myynti@balticseaservices.fi

Fakturering

Vi tar i första hand emot e-fakturor.
Nätfaktureringsadress: 003708953535, nätfaktureringsoperatör: Basware Abp, operatörens förmedlarkod: BAWCFI22

Om ditt företag inte kan skicka e-fakturor, skicka fakturan i PDF-format till e-postadressen:
laskut.balance-team@talenom.fi

Kontaktinformation

Havsmiljö team

Eeva Tähtikarhu

Eeva Tähtikarhu

Projektchef, vid föräldraledighet

Marinkultur team

Medelanskaffning

Sök