Hoppa till innehåll
Framsidan
Hjälp Östersjön
Varför ge en gåva till Östersjön?

Varför ge en gåva till Östersjön?

Visste du att Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen?

Metsää ja merta

Östersjön är vårt hav

Östersjön är vårt enda hav – det hav vars välmående vi vill återställa. Vi behöver din hjälp så att vi kan vidta omedelbara och konkreta åtgärder för att förbättra situationen i havet. Östersjön behöver vår hjälp varje dag, året om.

Du kan påverka Östersjöns tillstånd genom att ge en gåva. John Nurminens Stiftelse använder gåvomedlen till konkreta insatser för att rädda Östersjön och dess kulturarv. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

Genom att ge en gåva deltar du i arbetet med att rädda Östersjön. Det är ännu inte för sent.

kiviä ja aallokkoa
jäälauttoja ja saari ylhäältä kuvattuna

Till vad används givarnas gåvor?

 • Vi minskar övergödningen i hela Östersjöns avrinningsområde.
 • Vi bekämpar naturförlusten genom att återställa bandtångsängarna under vattnet.
 • Vi förebygger näringsutsläpp från gödseltransporter till sjöss.
 • Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen i havet.
 • Vi återvinner näringsämnen som är bundna i vassbestånd i övergödda strandvatten till nyttoanvändning på land.
 • Vi sprider information i hela Östersjöområdet om att gipsbehandling av åkrar har visat sig vara en effektiv vattenskyddsåtgärd.
 • Vi främjar lösningar och förfaranden som minskar skogsbrukets belastning på vattendrag.
 • Vi främjar medvetenheten om Östersjön genom att på ett innovativt och upplevelsebaserat sätt berätta om havet för nya publiker.
 • Vi informerar om Östersjöns betydelse och kultur.
 • Vi förvaltar en samling maritim konst och maritima kartor.
 • Vi stärker människors relation till havet på olika sätt.
saariston kalliorantaa ja merta ylhäältä kuvattuna.

Rädda en bit av Östersjön!

Ge en immateriell gåva eller vårda ett minne som är viktigt för dig genom att donera. Välj ett havsområde som är viktigt för dig eller gåvans mottagaren och rädda en bit av Östersjön.

Sök