Hoppa till innehåll
Framsidan
Hjälp Östersjön
Varför ge en gåva till Östersjön?

Varför ge en gåva till Östersjön?

Visste du att Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen?

Metsää ja merta

Östersjön är vårt enda hav

Östersjön är vårt enda hav – det hav vars välmående vi vill återställa. Vi behöver din hjälp så att vi kan vidta omedelbara och konkreta åtgärder för att förbättra situationen i havet. Östersjön behöver vår hjälp varje dag, året om.

Du kan påverka Östersjöns tillstånd genom att ge en gåva. John Nurminens Stiftelse använder gåvomedel till konkreta insatser för att rädda Östersjön. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

Genom att ge en gåva är du med om att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Det är ännu inte för sent.

kiviä ja aallokkoa
jäälauttoja ja saari ylhäältä kuvattuna

Till vad används givarnas gåvor?

  • Vi minskar övergödningen i hela Östersjöns avrinningsområde.
  • Vi bekämpar naturförlusten genom att återställa bandtångsängarna under vattnet.
  • Vi förebygger näringsutsläpp från gödseltransporter till sjöss.
  • Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen i havet.
  • Vi återvinner näringsämnen som är bundna i vassbestånd i övergödda strandvatten till nyttoanvändning på land.
  • Vi sprider information i hela Östersjöområdet om att gipsbehandling av åkrar har visat sig vara en effektiv vattenskyddsåtgärd.
  • Vi främjar lösningar och förfaranden som minskar skogsbrukets belastning på vattendrag.
  • Vi främjar Östersjömedvetenheten genom att berätta för nya publiker om havet på ett innovativt och upplevelserikt sätt.
saariston kalliorantaa ja merta ylhäältä kuvattuna.

Rädda en bit av Östersjön!

Ge en immateriell gåva eller vårda ett minne som är viktigt för dig genom att donera. Välj ett havsområde som är viktigt för dig eller gåvans mottagaren och rädda en bit av Östersjön.

Sök